Raporty bieżące

RB 48/2011 Nabycie akcji LPP SA

21.11.2011

 

Nabycie akcji LPP SA        

                                                                                                                                      

Raport bieżący nr: 48/2011

Data: 21.11.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 21 listopada 2011 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez jednego z członków Rady Nadzorczej LPP SA o tym, że spółka Garema Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze będąca spółką zależną od tego członka Rady Nadzorczej nabyła 17 listopada 2011 roku 48 sztuk akcji zwykłych LPP SA w cenie 2.120 zł za sztukę. Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 48 2011 Nabycie akcji LPP SA