Raporty bieżące

RB 48/2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2012 roku

03.12.2012

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2012 roku  


Raport bieżący nr: 48/2012

Data: 03.12.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2012 roku przez GK LPP SA wyniosły około 245 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2011 roku o około 21%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 60% i była niższa o ok. 2 punkty procentowe od zrealizowanej w listopadzie roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2012 roku wyniosła ok. 2.809 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 30% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 48 2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2012 roku