Raporty bieżące

RB 50/2020 Rezygnacja osoby nadzorującej

30.12.2020

Rezygnacja osoby nadzorującej


Raport bieżący nr: 50/2020

Data: 30.12.2020

Godzina: 20:27

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie Pana Jerzego Lubiańca – dotychczasowego Prezesa Rady Nadzorczej Emitenta – o rezygnacji z dniem 30 grudnia 2020 r. z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej LPP.

Przyczyny rezygnacji nie zostały wskazane, natomiast Zarząd Emitenta wskazuje, iż wynikiem otrzymanego oświadczenia jest wakat na funkcji Prezesa Rady Nadzorczej Emitenta. Przy czym skład ilościowy tego organu pozostaje w zgodzie z wymogami odpowiednich przepisów i postanowień aktów wewnętrznych Emitenta.

Po otrzymaniu przez Zarząd LPP informacji o dalszych decyzjach i ustaleniach Rady Nadzorczej LPP zostaną przekazane informacje o ich treści lub kolejnych krokach.

 

RB 50 2020 – Rezygnacja osoby nadzorującej