Raporty bieżące

RB 50/2009 Korekta raportu bieżącego nr 50

02.10.2009

 

Korekta raportu bieżącego nr 50            


Raport bieżący nr: 50/2009

Data: 02.10.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w raporcie o przychodach zrealizowanych we wrześniu 2009 roku pomyłkowo podano, iż były one niższe o 10% od przychodów zrealizowanych w sierpniu 2008 roku. Powinno być, iż były niższe od przychodów zrealizowanych we wrześniu 2008 roku.

Prawidłowa treść raportu:

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły we wrześniu 2009 roku ok. 141 mln zł i były niższe od sumy obrotów zrealizowanych przez GK LPP SA i GK Artman SA w wrześniu 2008 roku o 10%.

W okresie styczeń – wrzesień skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły ok. 1.452 mln zł i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych przez GK LPP SA i GK Artman SA w analogicznym okresie roku ubiegłego o 11%.

 

RB 50 2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2009 roku