Raporty bieżące

RB 50/2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2011 roku

01.12.2011

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2011 roku      


Raport bieżący nr: 50/2011

Data: 01.12.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży w listopadzie 2011 roku przez GK LPP SA przekroczyły 202 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2010 roku o około 30 %.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 62% i była wyższa o ok. 1 punkt procentowy od zrealizowanej w listopadzie roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2011 roku wyniosła ok. 2.168 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 19 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 50 2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2011 roku