Raporty bieżące

RB 50/2017 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał 2017 roku

03.11.2017

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał 2017 roku       

                                                                                     
Raport bieżący nr: 50/2017

Data: 03.11.2017

Godzina: 17:50

  

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA.

Trzeci kwartał 2017 roku:

Przychody ze sprzedaży: 1 813 mln PLN,

Zysk brutto na sprzedaży: 889 mln PLN,

Koszty SG&A: 775 mln PLN,

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 103 mln PLN,

Zysk netto: 85 mln PLN

 

Narastająco za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 roku:

Przychody ze sprzedaży: 4 881 mln PLN,

Zysk brutto na sprzedaży: 2 474 mln PLN,

Koszty SG&A: 2 238 mln PLN,

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 202 mln PLN,

Zysk netto: 141 mln PLN

 

Wybrane dane bilansowe na 30.09.2017:

Stan zapasów: 1 637 mln PLN (około 1 759 PLN/m2)

Zadłużenie z tyt. kredytów: 267 mln PLN

Środki pieniężne: 256 mln PLN

 

Wzrost przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2017 wyniósł 22% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a za 9 miesięcy 2017 roku: 17%.

Sprzedaż w sklepach porównywalnych (LFL) w walutach lokalnych w III kwartale 2017 wzrosła o 15,2%, a za 9 miesięcy 2017 – wzrost o 8,8%.

Marża handlowa w III kwartale 2017 wyniosła 49,0% i była wyższa o 2,0 p.p. rok do roku, a za 9 miesięcy 2017 roku: 50,7% – wzrost o 2,9 p.p r/r.

Zysk operacyjny za III kwartał 2017 roku wyniósł 103 mln zł, wobec 5 mln zł przed rokiem, zaś za 9 miesięcy 2017 wyniósł 202 mln zł, wobec 27 mln zł przed rokiem.

Saldo przychodów i kosztów finansowych w III kwartale 2017 było dodatnie i wyniosło 11 mln zł, zaś narastająco za 9 miesięcy wyniosło +10 mln zł.

W III kwartale 2017 GK LPP wypracowała zysk netto w wysokości 85 mln zł, zaś narastająco za 9 miesięcy 2017: 141 mln zł.

 

Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy za 3 kwartały 2017 roku zostanie opublikowany w dniu 21 listopada 2017.

 

RB 50 2017 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał 2017 roku