Raporty bieżące

RB 52/2009 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

09.10.2009

 

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej            

                                                                                                          

Raport bieżący nr: 52/2009

Data: 09.10.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 9 października 2009 roku Pan Antoni Tymiński złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej LPP SA.

 

RB 52 2009 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej