Raporty bieżące

RB 52/2011 Aneks do umowy znaczącej

30.12.2011

 

Aneks do umowy znaczącej                                                                                                             

 

Raport bieżący nr: 52/2011

Data: 30.12.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 30 grudnia 2011 roku Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej zawartej 13 sierpnia 2008 roku, na mocy którego przesunięty został termin spłaty części raty kredytu z 30 grudnia 2011 roku na 30 marca 2012 roku.

Intencją stron jest zawarcie w I kwartale 2012 roku umowy zmieniającej w sposób istotny harmonogram spłat w związku z chęcią przeznaczenia środków z kredytu na finansowanie intensywnego rozwoju sieci sklepów w latach 2012-2013.

 

RB 52 2011 Aneks do umowy znaczącej