Raporty bieżące

RB 53/2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2009 roku

02.11.2009
  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2009 roku        Raport bieżący nr: 53/2009 Data: 02.11.2009     Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły w październiku 2009 roku ok. 188 mln zł i były wyższe od sumy obrotów zrealizowanych przez GK LPP SA i GK Artman SA w październiku 2008 roku o 10%. W okresie styczeń – październik skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły ok. 1.640 mln zł i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych przez GK LPP SA i GK Artman SA w analogicznym okresie roku ubiegłego o 11%.   RB 53 2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2009 roku