Raporty bieżące

RB 53/2017 Umowa znacząca

21.12.2017

Umowa znacząca                                                                                                                                                                  

Raport bieżący nr: 53/2017

Data: 21.12.2017

Godzina: 13:52

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 grudnia 2017 roku z Bankiem Pekao SA została zawarta umowa kredytu inwestycyjnego w kwocie 138,5 mln PLN z przeznaczeniem na refinansowanie budowy dwóch nowych budynków biurowych Spółki w Gdańsku przy ul. Łąkowej.

Termin wykorzystania kredytu określono do 31 marca 2020 roku, a termin spłaty do 31 marca 2025 roku.

Zabezpieczeniem kredytu jest:

– hipoteka umowna;

– pełnomocnictwo od rachunków bankowych prowadzonych w Banku;

– oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego;

– cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości w okresie budowy oraz eksploatacji projektu.

 

RB 53 2017 – Umowa znacząca