Raporty bieżące

RB 54/2009 Rezygnacja z funkcji

16.11.2009
  Rezygnacja z funkcji                                                                                                                       Raport bieżący nr: 54/2009 Data: 16.11.2009     Zarząd LPP SA informuje, że Pan Stanisław Dreliszak złożył dzisiaj rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu LPP SA. Decyzja ta jest związana ze zmianami organizacyjnymi polegającymi na integracji trzech samodzielnych działów funkcjonalnych: logistyki, administracji i IT, w jeden pion operacyjny. Nowy pion operacyjny ma podlegać pod jednego członka zarządu, co zapewni koordynację działań w podległych działach i doprowadzi do efektu synergii trzech powiązanych ze sobą obszarów. Stanisław Dreliszak, podjął decyzję o wykorzystaniu całego swojego dotychczasowego doświadczenia do zarządzania obszarem logistyki, który będzie wchodził w skład nowego pionu operacyjnego i w związku z tym nie zdecydował się na kierowanie całym pionem operacyjnym. Kierowanie pionem operacyjnym zostanie powierzone nowemu członkowi Zarządu, który zostanie w najbliższym czasie powołany przez Radę Nadzorczą LPP SA.   RB 54 2009 Rezygnacja z funkcji