Raporty bieżące

RB 54/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w październiku 2016 roku

02.11.2016
  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w październiku 2016 roku       Raport bieżący nr: 54/2016 Data: 02.11.2016 Godzina: 12:35   Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 614 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2015 roku o około 24%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 60% i była o ok. 1 p.p. wyższa od marży zrealizowanej w październiku roku poprzedniego. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2016 roku wyniosła 4 780 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 18% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży internetowej w październiku 2016 wyniosły ok. 21,4 mln zł i były wyższe o ok. 180% od sprzedaży zrealizowanej w październiku 2015. Narastająco w okresie styczeń – października 2016 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 121 mln zł i była wyższa o ok. 113 % licząc rok do roku. Powierzchnia handlowa sklepów na koniec października 2016 roku wyniosła ok. 904 tys. m kw i była większa o ok. 11% od powierzchni handlowej na koniec października ubiegłego roku.   RB 54 2016 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w październiku