Raporty bieżące

RB 55/2009 Powołanie nowego członka zarządu

25.11.2009

 

Powołanie nowego członka zarządu

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 55/2009

Data: 25.11.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 25 listopada 2009 roku Rada Nadzorcza LPP SA powołała nowego członka Zarządu LPP SA – Pana Jacka Kujawę.

Jacek Kujawa; rok urodzenia 1974; absolwent Politechniki Gdańskiej . W latach 1999 – 2004 pracował w Wirtualna Polska SA jako z-ca Dyrektora IT odpowiedzialny za wytwarzanie serwisów i rozwój technologiczny portalu. Od połowy 2004 roku zatrudniony jako Dyrektor IT w LPP SA. Odpowiedzialny m.in. za wdrożenie systemów Business Inteligence i Point Of Sale. W ramach połączenia LPP SA i Artman SA odpowiedzialny za integrację systemów IT oraz procesów biznesowych.

 

RB 55 2009 Powołanie nowego członka zarządu – Copy