Raporty bieżące

RB 56/2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2009 roku

01.12.2009
  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2009 roku           Raport bieżący nr: 56/2009 Data: 01.12.2009     Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły w listopadzie 2009 roku ok. 135 mln zł i były niższe od sumy obrotów zrealizowanych przez GK LPP SA i GK Artman SA w listopadzie 2008 roku o 18%. Ze względu na korzystne ceny zakupu sprzedanych towarów, podobnie jak w październiku szacunkowa wysokość marży brutto na sprzedaży wyniesie około 64% i będzie jednocześnie istotnie wyższa od osiągniętej w okresie trzech pierwszych kwartałów 2009 roku. W okresie styczeń – listopad skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły ok. 1.782 mln zł i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych przez GK LPP SA i GK Artman SA w analogicznym okresie roku ubiegłego o 7%.   RB 56 2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2009 roku