Raporty bieżące

RB 56/2016 Zmiana nazwy podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

13.12.2016

 

Zmiana nazwy podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań


Raport bieżący nr: 56/2016

Data: 13.12.2016

Godzina: 15:26

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 09/2014 z dnia 7 maja 2014 (przekazanego na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych), Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 roku Spółka podpisała aneks do umowy zawartej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki LPP SA tj. firmą Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 3654.

W wyniku podpisania aneksu zmianie ulega nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2016 rok na: Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 4055. Zmiana nazwy podmiotu jest wynikiem przeprowadzonej restrukturyzacji w strukturze spółek sieci Grant Thornton w Polsce.

 

RB 56 2016 – Zmiana nazwy podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań