Raporty bieżące

RB 58/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

21.12.2009

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA  

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 58/2009

Data: 21.12.2009

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

 

RB 58 2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA