Raporty bieżące

RB 58/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

21.12.2009
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                         Raport bieżący nr: 58/2009 Data: 21.12.2009     OGŁOSZENIE ZARZĄDU LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI   RB 58 2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA