Raporty bieżące

RB 58/2016 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

22.12.2016

 

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 58/2016

Data: 22.12.2016

Godzina: 10:40

 

Zarząd LPP SA ( dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 i 22 grudnia 2016 roku do Spółki wpłynęły powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta od podmiotów blisko związanych z osobą pełniącą funkcje zarządcze w Spółce.
Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu.

 

RB 58 2016 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

powiadomienie-o-transakcji-art-19-mar-quarter

powiadomienie-o-transakcji-art-19-mar-forum-65