Raporty bieżące

RB 59/2009 Projekty Uchwał NWZA LPP SA

21.12.2009

 

Projekty Uchwał NWZA LPP SA   

                                                                                                                            

Raport bieżący nr: 59/2009

Data: 21.12.2009

 

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączeniu treść projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 20 stycznia 2009 roku.

 

RB 59 2009 Projekty Uchwał NWZA LPP SA

RB 59 Załącznik – Projekty uchwał