Raporty bieżące

RB 59/2009 Sprostowanie raportu bieżącego nr 59

21.12.2009

 

Sprostowanie raportu bieżącego nr 59                

                                                                                                               

Raport bieżący nr: 59/2009

Data: 21.12.2009

 

 

Zarząd LPP informuje, że w raporcie bieżącym nr 59 informującym o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA omyłkowo podano nieprawidłową datę: było 20 stycznia 2009 roku, powinno być 20 stycznia 2010 roku.

Prawidłowa treść raportu brzmi:

Zarząd LPP SA przedstawia w załączeniu treść projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 20 stycznia 2010 roku

 

RB 59 2009 Sprostowanie raportu bieżącego nr 59

RB 59 Sprostowanie Załącznik – Projekty uchwał