Raporty bieżące

RB 13/2017 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

02.03.2017

Informacja o transakcji na akcjach emitenta      


Raport bieżący nr: 13/2017

Data: 02.03.2017

Godzina: 16:21

 

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 02 marca 2017 roku otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji nabycia akcji Spółki LPP SA przez Pana Przemysława Konczakowskiego pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce na stanowisku Dyrektora ds. Controllingu.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

RB 13 2017 – Informacja o transakcji na akcjach emitenta

RB 13 Załącznik – Powiadomienie o transakcji art. 19 MAR