Raporty bieżące

RB 37/2017 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

04.09.2017

Informacja o transakcji na akcjach emitenta        

                                                                            
Raport bieżący nr: 37/2017

Data: 04.09.2017

Godzina:17:50

 

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 04 września 2017 roku otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji zbycia akcji Spółki LPP SA przez Panią Magdalenę Piechocką – osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

RB 37 2017 – Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Powiadomienie o transakcji art. 19 MAR