Raporty bieżące

RB 03/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

17.01.2014
  Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku   Raport bieżący nr: 3/2014 Data: 17.01.2014   Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2014 roku: 1. Raporty roczne: Raport roczny 2013: 2014-04-17 Skonsolidowany raport roczny 2013: 2014-04-17 2. Raport półroczny (skonsolidowany raport półroczny 2014 wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z par. 87 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych): Raport półroczny za I półrocze 2014 roku: 2014-08-21 3. Raporty kwartalne (skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać skrócone kwartalne sprawozdania finansowe zgodnie z par.87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych): Rozszerzony skonsolidowany raport IV kwartał 2013: 2014-02-13 Rozszerzony skonsolidowany raport I kwartał 2014: 2014-05-09 Rozszerzony skonsolidowany raport III kwartał 2014: 2014-11-07   Rb03-14 14-01-17 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku