Raporty bieżące

RB 03/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

17.01.2014

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 

Raport bieżący nr: 3/2014
Data: 17.01.2014

 

Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2014 roku:
1. Raporty roczne:
Raport roczny 2013: 2014-04-17
Skonsolidowany raport roczny 2013: 2014-04-17
2. Raport półroczny (skonsolidowany raport półroczny 2014 wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z par. 87 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):
Raport półroczny za I półrocze 2014 roku: 2014-08-21
3. Raporty kwartalne (skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać skrócone kwartalne sprawozdania finansowe zgodnie z par.87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):
Rozszerzony skonsolidowany raport IV kwartał 2013: 2014-02-13
Rozszerzony skonsolidowany raport I kwartał 2014: 2014-05-09
Rozszerzony skonsolidowany raport III kwartał 2014: 2014-11-07

 

Rb03-14 14-01-17 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku