Raporty bieżące

RB 04/2014 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w styczniu 2014 roku

03.02.2014

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w styczniu 2014 roku

 

Raport bieżący nr: 4/2014
Data: 03.02.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2014 roku przez GK LPP SA przekroczyły 320 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2013 roku o około 29%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 49% i była wyższa o ok. 1 punkt procentowy od zrealizowanej w styczniu roku poprzedniego.

 

Rb04-14 14-02-03 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP S.A. w styczniu 2014 roku