Raporty bieżące

RB 05/2014 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w lutym 2014 roku

03.03.2014

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w lutym 2014 roku

 

Raport bieżący nr: 5/2014
Data: 03.03.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2014 roku przez GK LPP SA wyniosły około 266 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2013 roku o około 27%.
Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 55% i była wyższa od zrealizowanej w lutym roku poprzedniego o ok. 1 punkt procentowy.
Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie stycznia i lutego 2014 roku wyniosła ok. 586 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 28% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Rb05-14 14-02-03 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP S.A. w lutym 2014 roku