Raporty bieżące

RB 06/2014 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w marcu 2014 roku

01.04.2014

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w marcu 2014 roku

 

Raport bieżący nr: 6/2014
Data: 02.04.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2014 roku przez GK LPP SA wyniosły około 357 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2013 roku o około 25%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 63% i była wyższa od zrealizowanej w marcu roku poprzedniego o ok. 1 punkt procentowy.
Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie stycznia – marca 2014 roku wyniosła ok. 943 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 26% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Rb06-14 14-03-01 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP S.A. w marcu 2014 roku