Raporty bieżące

RB 20/2014 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2014 roku

01.08.2014

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2014 roku

 

Raport bieżący nr: 20/2014
Data: 01.08.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2014 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 416 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2013 roku o około 14%.
Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 51% i była wyższa o ok. 1 punkt procentowy od marży zrealizowanej w lipcu roku poprzedniego.
Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2014 roku wyniosła ok. 2.544 mln zł. Przychody te były wyższe o 21% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Rb20-14 14-08-01 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2014 roku.pdf