Raporty bieżące

RB 13/2014 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2014 roku

02.06.2014

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2014 roku

 

Raport bieżący nr: 13/2014
Data: 02.06.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2014 roku przez GK LPP SA wyniosły około 401 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2013 roku o 30%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 62% i była równa marży zrealizowanej w maju roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2014 roku wyniosła ok. 1.724 mln zł.

Przychody te były wyższe o 24% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Rb13-14 14-06-02 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2014 roku.pdf