Raporty bieżące

RB 49/2017 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w październiku 2017 roku

02.11.2017

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w październiku 2017 roku  

                                                                                       
Raport bieżący nr: 49/2017

Data: 02.11.2017

Godzina: 10:49

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2017 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 657 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2016 roku o około 7%.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2017 roku wyniosła

5 544 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 16% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 61% i była wyższa o 1 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej w październiku roku poprzedniego.

Przychody ze sprzedaży internetowej w październiku 2017 wyniosły ok. 35,7 mln zł i były wyższe o ok. 67% od sprzedaży zrealizowanej w październiku 2016.

Narastająco w okresie styczeń – październik 2017 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 249 mln zł i była wyższa o ok. 106% licząc rok do roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec października 2017 roku wyniosła ok. 957 tys. m kw i była większa o ok. 6% od powierzchni handlowej na koniec października ubiegłego roku.         

 

RB 49 2017 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w październku 2017 roku