Raporty bieżące

RB 32/2014 Zbycie akcji LPP SA

25.11.2014
  Zbycie akcji LPP SA   Raport bieżący nr: 32/2014 Data: 25.11.2014   Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 24 listopada 2014 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez jednego z członków Rady Nadzorczej LPP SA o tym, że 24 listopada 2014 roku sprzedał on 318 akcji zwykłych LPP SA w cenie jednostkowej 8.999 zł. Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.   RB32 2014 Zbycie akcji LPP SA 25.11.2014 (plik .pdf)