Raporty bieżące

RB 23/2014 Zbycie akcji własnych przez LPP SA

22.08.2014

 

Zbycie akcji własnych przez LPP SA

 

Raport bieżący nr: 23/2014
Data: 22.08.2014
Zarząd LPP SA informuje, że 22 sierpnia 2014 LPP SA zbyła na rzecz sześciu osób uprawnionych łącznie 2.420 akcji zwykłych LPP SA. Zbycie nastąpiło w ramach wykonania programu motywacyjnego uchwalonego Uchwałą nr 24 WZA z dnia 14 czerwca 2013 roku poprzez zawarcie umów sprzedaży z uprawnionymi. Cena jednostkowa akcji wyniosła 2 zł i była równa cenie nominalnej. Wartość nominalna transakcji wynosi 4.840 zł co stanowi 0,13% udziału w kapitale zakładowym LPP SA. Akcje dają 2.420 głosów na WZA. Po transakcji LPP SA posiada 18.978 akacji własnych, którym przyporządkowane jest prawo 18.978 głosów na WZA.

 

Rb23-14 14-08-22 Zbycie akcji własnych przez LPP SA.pdf