Raporty okresowe

Raporty Okresowe LPP SA 2004

31.12.2004

1. 2004-05-17 Skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2004 r.

2. 2004-05-17 Komentarz do skonsolidowanego raportu za I kw. 2004 r.

3. 2004-08-16 Rozszerzony skonsolidowany raport za II kwartał 2004 r.

4. 2004-08-16 Komentarz do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2004 r.

5. 2004-09-30 Wstęp do skonsolidowanego raportu półrocznego za 2004 r.

6. 2004-09-30 Raport półroczny za 2004 r. część finansowa 1

7. 2004-09-30 Skonsolidowany raport półroczny za 2004 r. część finansowa 2

8. 2004-09-30 Komentarz zarządu do skonsolidowanego raportu półrocznego za 2004 r.

9. 2004-09-24 Raport audytora do raportu półrocznego za 2004 r.

10. 2004-09-24 Raport audytora do skonsolidowanego raportu półrocznego za 2004 r.

11. 2004-09-30 Noty dodatkowe do skonsolidowanego raportu półrocznego za 2004 r.

12. 2004-10-07 Skorygowany rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2004 r.

13. 2004-11-15 Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2004 r.

14. 2004-11-15 Komentarz do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2004 r.

15. 2005-02-23 Rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2004 r.

16. 2005-02-23 Komentarz do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2004 r.

17. 2005-04-15 Raport uzupełniający opini z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 rok

19. 2005-04-15 Opinia audytora na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 r.

20. 2005-04-20 Skonsolidowanu raport roczny za 2004 r.-część finansowa

21. 2005-04-20 Komentarz zarządu do raportu rocznego za 2004 r.

22. 2005-04-20 Noty dodatkowe do skonsolidowanego raportu rocznego za 2004 r.