RADA NADZORCZA

JERZY LUBIANIEC

PREZES RADY NADZORCZEJ

Urodzony w 1960 roku, absolwent Politechniki Gdańskiej.

Twórca i współzałożyciel LPP, od stycznia 2000 Prezes Rady Nadzorczej LPP SA. W 1991 wraz z Markiem Piechockim założył przedsiębiorstwo Mistral, które w 1995 zostało przekształcone w spółkę LPP.

Przebieg kariery zawodowej:

  • 1995-2000 – Prezes Zarządu LPP SA;
  • 1990-1997 – własna działalność gospodarcza w P.H. Mistral s.c. w Gdańsku;
  • 1985-1990 – współpracownik w Zakładzie Elektrotechnicznym Jerzy Lubianiec;
  • 1985-1987 – pracownik Biura Projektów Wodnych Melioracji Gdańsk.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, którego w sposób pośredni jest akcjonariuszem. Działalność ww. spółek nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności LPP SA.

Pan Jerzy Lubianiec nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Jerzy Lubianiec złożył oświadczenie z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP SA nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych lub kapitałowych powiązaniach, z tym zastrzeżeniem, iż zna osobiście wszystkich członków Zarządu i utrzymuje z nimi długoletnie kontakty towarzyskie.

WOJCIECH OLEJNICZAK

ZASTĘPCA PREZESA RADY NADZORCZEJ

Urodzony w 1956 roku, wykształcenie średnie techniczne.

Członek Rady Nadzorczej LPP SA. w latach 1997-1998 oraz od listopada 1999.

Od 1997 do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu w spółce BBK SA. w Gdańsku – działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności LPP SA.

Przebieg wcześniejsze kariery zawodowej:

  • 1996-1997 – Członek Zarządu spółki LPP SA. równocześnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Tekstyliów;
  • 1991-1996 – własna działalność gospodarcza jako wspólnik w P.H. Mistral s.c.;
  • 1983-1990 – zatrudniony w LWSM „Morena” jako zarządca obiektu;
  • 1971-1983 – zatrudniony na stanowisku ślusarza, potem konstruktora w Stoczni Gdańskiej.

Pan Wojciech Olejniczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec LPP SA. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Wojciech Olejniczak złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP SA nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych lub kapitałowych powiązaniach z tym zastrzeżeniem, iż zna osobiście wszystkich członków Zarządu oraz Pana Jerzego Lubiańca i utrzymuje z nimi długoletnie kontakty towarzyskie.

PIOTR PIECHOCKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Urodzony w 1987 roku, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i IE Business School w Madrycie. W latach 2010-2011r. odbywał praktyki m.in. w Procter&Gamble oraz The Boston Consulting Group.

W latach 2012-2017 roku współtworzył i zarządzał działem E-commerce w LPP SA. Piotr Piechocki odpowiadał za całość sprzedaży w tym kanale oraz uruchomienie sklepów internetowych na nowych rynkach (Niemcy, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry).

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółek Family Investment sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie i Family Investment 2 sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, które prowadzą działalność inwestycyjną na rynku nieruchomości i usług hotelowych. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności LPP SA. Pan Piotr Piechocki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Piechocki jest powiązany rodzinnie z Prezesem Zarządu Markiem Piechockim.

MAGDALENA SEKUŁA

NIEZALEŻNY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Urodzona w 1975 roku, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Nauk Europejskich w Gdańsku, Université des Sciences Sociales w Tuluzie oraz Université d’Orléans.

Karierę zawodową rozpoczęła w Urzędzie Miasta Sopotu gdzie pełniła funkcję Inspektora w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta w latach 2004-2005. Pełniła także funkcję Wiceprezesa Zarządu w Plan 40 Sp. z o.o. oraz Vincole Sp. z o.o., gdzie odpowiadała za kontakty z kontrahentami zagranicznymi i prowadzenie nowych inwestycji we współpracy z partnerami z Francji.

W latach 2007-2010 odpowiadała za prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych związanych z budową wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu. Od marca 2010 roku nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Hala Gdańsk-Sopot.

Pani Magdalena Sekuła nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec LPP SA. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Magdalena Sekuła złożyła oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP SA nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych ani kapitałowych powiązaniach.

Pani Magdalena Sekuła spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

ANTONI TYMIŃSKI

NIEZALEŻNY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Urodzony w 1950 roku, doktor nauk ekonomicznych. W latach 1979-1991 pełnił funkcję starszego adiunkta w Katedrze Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Tytuł doktora uzyskał w roku 1988. Jest również absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Oprócz wybitnych osiągnięć naukowych Pan Antoni Tymiński dysponuje ponad 16-letnim doświadczeniem w pracy konsultanta i audytora w wiodących światowych firmach doradczych, takich jak Deloitte&Touche, Coopers&Lybrand oraz PricewaterhouseCoopers, gdzie pełnił między innymi funkcje Partnera (lata 1999-2008), a także Członka Zarządu (lata 2001-2008). Od lipca jest emerytowanym Partnerem PricewaterhouseCoopers. Posiada również kwalifikacje Biegłego Rewidenta, jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Od lipca 2008 roku do czerwca 2009 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej LPP S.A.

Pan Antoni Tymiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec LPP SA. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Antoni Tymiński złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP SA nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych ani kapitałowych powiązaniach.

Pan Antoni Tymiński spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

MIŁOSZ WIŚNIEWSKI

NIEZALEŻNY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Urodzony w 1964 roku, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Executive M.B.A. École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu.

Doświadczenie w obszarze finansów i zarządzania zdobywał w Cereal Partners Worldwide, gdzie pracował od września 1992 do maja 2012 roku i pełnił między innymi funkcje Regionalnego Kontrolera Finansowego na Europę Zachodnio-Południową, Dyrektora Finansowego dla CPW w Polsce, Dyrektora Regionalnego Grecja i Bałkany, a także Dyrektora ds. Rozwoju Europa Środkowa.

Od maja 2012 do stycznia 2015 roku pełnił rolę Dyrektora Finansowego Boryszew S.A. W marcu 2016 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Robod S.A.

Pan Miłosz Wiśniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec LPP SA. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Miłosz Wiśniewski złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP SA nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych ani kapitałowych powiązaniach.

Pan Miłosz Wiśniewski spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

SKŁAD KOMITETU AUDYTU DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH STRUKTURY RADY NADZORCZEJ LPP SA:

ANTONI TYMIŃSKI – PRZEWODNICZĄCY KOMITETU AUDYTU

JERZY LUBIANIEC – WICEPRZEWODNICZĄCY KOMITETU AUDYTU

MAGDALENA SEKUŁA – CZŁONEK KOMITETU AUDYTU

PIOTR PIECHOCKI – CZŁONEK KOMITETU AUDYTU

MIŁOSZ WIŚNIEWSKI – CZŁONEK KOMITETU AUDYTU

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).