Schemat podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu.