Swoje wartości i zasady spisaliśmy w formie Kodeksu Postępowania, który otrzymują wszyscy nasi dostawcy.

Dokument określa standardy, których przestrzegania wymagamy od wszystkich zagranicznych dostawców LPP. Zawarte w nim treści uwzględniają kluczowe zapisy konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Kodeks Postępowania opisuje zobowiązania w zakresie warunków zatrudnienia, w tym m.in.: