ТЕКУЩИЕ ОТЧЕТЫ

RB 03/2019 Decyzja Zarządu LPP SA o wszczęciu procedury połączenia ze spółką zależną Gothals Ltd

25.03.2019

Decyzja Zarządu LPP SA o wszczęciu procedury połączenia ze spółką zależną Gothals Ltd                                                                                                                                                                
Raport bieżący nr: 03/2019

Data: 25.03.2019

Godzina: 17:00

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 25 marca 2019 roku podjął decyzję o zamiarze transgranicznego połączenia LPP SA z jednoosobową spółką zależną Gothals Ltd. W konsekwencji połączenia LPP SA przejmie całość majątku Gothals Ltd, w tym prawa do znaków towarowych.

W ocenie Zarządu połączenie przyczyni się do uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej LPP.

Jednocześnie LPP SA zwraca uwagę, iż do finalizacji połączenia wymagane będą zgody Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

RB-03-2019-Decyzja-Zarządu-LPP-SA-o-wszczęciu-procedury-połączenia-ze-spółką-zależną-Gothals-Ltd