W swoich projektach często wykorzystujemy tematy czerpane z natury. Zależy nam, by te motywy nie zostały tylko na naszych ubraniach, dlatego poważnie traktujemy zagadnienia związane z ochroną środowiska. Na etapie produkcji, wymagamy od naszych dostawców zachowania podstawowych zasad dbałości o środowisko, a w naszych centralach i sklepach wdrażamy rozwiązania przyjazne naturze.


Jak dbamy o środowisko w naszych biurach