W ciągu ostatnich kilkunastu lat, wspólnie z Partnerami, zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów społecznych. Z inicjatywy osób zatrudnionych w LPP, w firmie działa wolontariat pracowniczy, w ramach którego działamy na rzecz osób i organizacji potrzebujących wsparcia, a wybrane instytucje wspieramy finansowo i rzeczowo – przekazując produkty naszych marek. Współpracujemy także z lokalnymi władzami na rzecz rozwoju społeczności oraz z uczelniami wyższymi, kształcącymi przyszłych projektantów.