Walne zgromadzenia

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (03.07.2009)

03.07.2009

3 lipca 2009 roku o godz. 11:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

NWZA – porządek obrad (plik pdf)

Korekta Raportu Bieżącego 27 – Projekty Uchwał NWZA (plik pdf)

WZA – projekty uchwał skorygowane (plik pdf)

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 03 lipca 2009 roku (plik pdf)

Załącznik: Uchwały podjęte na NWZA 03/07/2009 (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI