Walne zgromadzenia

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (20.01.2010)

20.01.2010

20 stycznia 2010 roku od godz. 11:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

Ogłoszenie Zarządu LPP SA o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad (plik pdf)

Projekty uchwał na NWZ LPP SA zwołanym na 20 stycznia 2010 r. (plik pdf)

Wzór pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LPP SA zwołanym na dzień 20 stycznia 2010 r. udzielanego przez akcjonariuszy – osoby fizyczne (plik pdf)

Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ LPP SA zwołanym na dzień 20 stycznia 2010 r. (plik pdf)

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów (plik pdf)

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 20 stycznia 2010 roku (plik pdf)

Uchwały podjęte przez NWZA LPP S.A. (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI