Walne zgromadzenia

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (08.06.2009)

08.06.2009

8 czerwca 2009 (Poniedziałek) o godzinie 11:00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie Spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

WZA – porządek obrad (plik pdf)

Projekty Uchwał (plik pdf)

Błąd (plik pdf)

Ocena sytuacji spółki w 2008 (plik pdf)

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 08 czerwca 2009 roku (plik pdf)

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA (plik pdf)

LPP (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI