For People, For our planet

W STRONĘ
ZRÓWNOWAŻONEJ
MODY

0%

oferty Reserved
w 2020 r. to kolekcje
Eco Aware

0%

o tyle zmniejszyliśmy
emisję CO2 w przeliczeniu
na sztukę odzieży

Pobierz raportPobierz raport

Zrównoważony rozwój

Przez cały początek pandemii mieliśmy świadomość, że zaledwie kilka miesięcy wcześniej przyjęliśmy nowe, ambitne cele w ramach kolejnej strategii zrównoważonego rozwoju. W obliczu walki o przyszłość firmy i ogólnej niepewności oraz niestabilności, wielu zapewne zdecydowałoby się z nich zrezygnować. My postanowiliśmy sprostać temu niełatwemu wyzwaniu. Rok 2020 przyniósł nam dzięki temu wiele prawdziwych powodów do dumy, bo pomimo kryzysu, część z przyjętych celów udało nam się zrealizować w większym zakresie niż to pierwotnie zakładaliśmy.

Marek Piechocki,
prezes zarządu LPP

Nasze zobowiązania

Dowiedz się, jak podążamy w kierunku zrównoważonej mody. Zapoznaj się z naszymi zobowiązaniami, ujętymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2020-2025, zatytułowanej „For People For Our Planet”.

Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Nasze zasady

Przez lata wypracowaliśmy łączące nas zasady – takie jak odpowiedzialność, uczciwość, sprawiedliwość, otwartość i szacunek do innych, a ludzie są naszą najwyższą wartością.

Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Środowisko

Odpowiedzialna polityka klimatyczna jest integralnym elementem naszej strategii. Sprawdź, jakie działania prośrodowiskowe podejmujemy oraz zapoznaj się z ich efektami.

Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Ludzie

Łączą nas takie zasady jak: odpowiedzialność, otwartość i szacunek do innych. Przeczytaj, jaki mają wpływ na nasze relacje z pracownikami, dostawcami i społecznościami lokalnymi.

Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Wkład w gospodarkę
- podatki

Jesteśmy znaczącym pracodawcą, partnerem biznesowym setek firm i płatnikiem podatków. Dowiedz się, jak duży jest nasz wkład w gospodarkę i gdzie płacimy podatki.

Dowiedz się więcejDowiedz się więcej
Raporty

Raporty

Tu znajdziesz nasz najnowszy raport i wszystkie wcześniejsze. Sprawdź postępy LPP, poznaj szczegółowe wyniki środowiskowe, społeczne i biznesowe.

Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Q&A

Dzielimy się z Wami odpowiedziami na najczęściej zadawane nam pytania. Staramy się jasno i klarownie wyjaśniać, na czym polega nasz biznes. Wierzymy, że dzięki temu, poznacie nas lepiej.

Znaczącą część produkcji naszych kolekcji zlecamy zagranicą. Kontrahentom w Azji zlecamy wykonanie modeli zaprojektowanych na wiele tygodni przed premierą kolekcji – zwykle jest to odzież dostępna we wszystkich salonach danej marki i zamawiana przez nas w największej liczbie egzemplarzy. W Azji współpracujemy z dostawcami m.in. z Chin, Bangladeszu, Indii oraz Wietnamu.

W Europie współpracujemy z dostawcami m.in. z Polski, Włoch, Portugalii i Turcji. Zlecamy tam przede wszystkim produkcję modeli uwzględniających najświeższe modowe trendy, w przypadku których szczególnie zależy nam na szybkim dostarczeniu ich do klienta.

 • Prawie 9% kolekcji wszystkich naszych marek powstaje Polsce lub w bliskim sąsiedztwie Polski
 • 22% to zlecenia Reserved
 • 34% to modele Mohito

Produkcja w Polsce daje nam możliwość szybkiej odpowiedzi na zmieniające się trendy. Dynamicznie, zgodnie z zapotrzebowaniem i na czas dostarczamy pożądane ubrania i dodatki do sklepów, dzięki temu, że najbardziej czasochłonne, skomplikowane i najmodniejsze modele produkujemy blisko rynku zbytu. To rozwiązanie eliminuje opóźnienia logistyczne w wymiarze od 2 do 6 miesięcy.

Podobnie jak nasi globalni konkurenci, nie posiadamy własnych zakładów produkcyjnych. Szycie naszych kolekcji zlecamy firmom zewnętrznym, prowadzącym działalność w Azji oraz w wielu krajach Europy, w tym w Polsce. Taki model biznesowy pozwala naszym kupcom lokować produkcję poszczególnych modeli w fabrykach, które specjalizują się w produkcji konkretnego typu odzieży.

LPP to polska firma, która wspiera polską gospodarkę. To w Polsce powstają koncepcje naszych marek i to tu zapadają wszystkie strategiczne decyzje. Podatki płacimy w Polsce. W ciągu ostatnich pięciu lat z tytułu wpłaconych danin zasililiśmy budżet państwa kwotą ponad 4,3 mld. PLN.

Według raportu Ministerstwa Finansów za rok 2018, LPP uplasowało się na 30. pozycji największych płatników CIT w Polsce, odprowadzając przeszło 144 mln zł podatku CIT. To sprawiło, że w roku 2018 znaleźliśmy się jednocześnie na trzecim miejscu wśród firm z branży handlowej pod względem wysokości odprowadzonego podatku dochodowego. W 2019 roku LPP zasiliło budżet państwa rekordową kwotą ponad 1 mld PLN, z czego aż 134 mln PLN stanowił podatek dochodowy od osób prawnych. Z kolei rok 2020 to wpłaty LPP do budżetu naszego kraju rzędu 700 mln. PLN.

Bezprecedensowy kryzys związany z epidemią COVID-19 boleśnie poturbował branżę odzieżową na całym świecie. Skutki pandemii dotkliwie odczuła również nasza firma. Konieczność zamknięcia z dnia na dzień niemal wszystkich sklepów stacjonarnych naszych marek, pozbawiła nas głównego źródła przychodów.

Od początku pandemii naszym nadrzędnym celem była troska o bezpieczeństwo pracowników, klientów i partnerów, walka o utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy oraz zachowanie płynności finansowej. Podjęliśmy wtedy niezwłocznie szereg działań, których celem było ograniczenie kosztów, w tym m.in. zredukowaliśmy do niezbędnego minimum nasze wydatki inwestycyjne, dokonaliśmy redukcji zamówień na nadchodzący sezon, ograniczyliśmy liczbę otwarć nowych sklepów, a zarząd i rada nadzorcza zrezygnowały z wynagrodzeń.

Okazało się jednak, że podjęte działania nie były w stanie dać nam gwarancji dalszego funkcjonowania w przyszłości. Dlatego też po gruntownych analizach, zmuszeni byliśmy podjąć decyzję o istotnym przyspieszeniu zmian w modelu biznesowym naszej firmy, zdecydowanie zwiększając znaczenie e-commerce oraz modyfikując strategię obsługi klienta w kierunku omnichannel.

Oznaczało to również decyzję o zmianach w strukturze zatrudnienia. To najtrudniejszy dla nas wszystkich krok, jednak był on konieczny, abyśmy mogli zapewnić ochronę i ciągłość działania naszej firmy, a w perspektywie jej dalszy rozwój i utrzymanie silnej pozycji na rynku.

Warunkiem naszej kooperacji z dostawcami jest przestrzeganie zasad zawartych m.in. w „Kodeksie Postępowania LPP”. Określamy w nim wymagania, których bezwzględnie muszą przestrzegać wszyscy nasi dostawcy. Dokument ten uwzględnia zapisy konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Zasady opisane w Kodeksie obejmują m.in. standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Od 2013 roku przeznaczyliśmy 29,3 mln zł na poprawę bezpieczeństwa w fabrykach.

Katastrofa budowlana w Rana Plaza w 2013 roku była szokiem dla całej globalnej branży odzieżowej i całkowicie zmieniła podejście naszej firmy do kontroli warunków pracy w zakładach, którym zlecamy produkcję. W 2013 roku włączyliśmy się w działania naprawcze przekazując dobrowolną darowiznę na rzecz poszkodowanych i rodzin ofiar katastrofy. Jako jedyna firma z Polski przystąpiliśmy także do organizacji ACCORD (The Bangladesh Accord on Fire and Building Safety), której jesteśmy aktywnym członkiem.

W Dhace od lat działa także nasze biuro przedstawicielskie, którego pracownicy zajmują się kontrolami w fabrykach i współpracują z zewnętrznymi podmiotami zaangażowanymi w ten proces. Dzięki wszystkim tym działaniom już dziś możemy mówić o wielu realnych, pozytywnych zmianach w fabrykach, którym zlecamy produkcję w tym kraju.
100% fabryk, z którymi współpracujemy w Bangladeszu, zostało objętych ścisłą kontrolą organizacji ACCORD.

 • W 97% fabryk wymieniono już lub zmodernizowano instalacje elektryczne.
 • W 91% podmiotów zainstalowano dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe.
 • W 88% zakładów wzmocniono konstrukcję budynków, a w wielu przypadkach przeniesiono produkcję do nowych obiektów.

Na etapie projektowania i produkcji

 • Poszukujemy tekstyliów przyjaznych środowisku i zwiększamy skalę ich stosowania w naszych kolekcjach.
 • 18,6 % odzieży wszystkich marek LPP, w tym 32,4% kolekcji marki Reserved, to kolekcje spełniające warunki standardu Eco Aware (dane za rok obrotowy 02.2020/01.2021).
 • Wdrażamy we współpracujących z nami fabrykach standard Eco Aware Production.
 • Monitorujemy emisje gazów cieplarnianych wynikających z naszej działalności, w tym z procesów produkcji odzieży, dążymy do ich zmniejszenia.
 • Dołączyliśmy do Porozumienia Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC), dążącego do wyeliminowania niebezpiecznych substancji chemicznych w łańcuchu wartości branży odzieżowej.
 • Stosowanie worków materiałowych wielokrotnego użytku przez naszych dostawców to eliminacja z obiegu 5 ton plastiku.

Na etapie transportu i sprzedaży on-line

 • W imporcie towarów w 86% przypadków wykorzystujemy drogę morską.
 • Dzięki całkowitej redukcji plastiku z opakowań w zamówieniach on-line marek Reserved i Mohito w 2020 roku, wyeliminowaliśmy go łącznie 300 ton.
 • W 100% zamówień House, Cropp i Sinsay wykorzystujemy folię z recyklingu.
 • Wysyłki produktów marek Mohito i Reserved pakowane są w kartony pochodzące z recyklingu.
 • Wprowadzając kartony na rynek, wykorzystujemy kartony z certyfikatem FSC

Na etapie sprzedaży w salonach

 • Staramy się wykorzystywać meble z zamykanych lokalizacji w innych, remontowanych salonach.
 • 99% naszych wieszaków nadaje się do recyklingu.
 • Wszystkie nowo otwierane salony są wyposażone w energooszczędne oświetlenie LED oraz system inteligentnej wentylacji.
 • We wrześniu 2019 roku we wszystkich naszych salonach zastąpiliśmy darmowe torby foliowe płatnymi torbami papierowymi z recyklingu.
 • W roku obrotowym 2021/22 planujemy wdrożenie opakowania zwrotnego dla zamówień Click&Collect do odbioru w salonach sprzedaży. Opakowanie będzie mogło być zastosowane nawet kilkadziesiąt razy, a po zużyciu będzie poddane recyklingowi.
 • W wybranych salonach naszych marek Reserved, House i Mohito prowadzimy zbiórkę odzieży, którą następnie przekazujemy potrzebującym.

Od kilku lat w kolekcjach Reserved obecne były produkty wykonane z bawełny organicznej. W 2019 roku wszystkie nasze marki wprowadziły tzw. zielone kolekcje sygnowane Eco Aware. W roku obrotowym 2020/21 standardy Eco Aware spełniało 18,6% odzieży wszystkich marek LPP.W samym Reserved udział tej kolekcji wyniósł 32,4%.

Nasz cel strategiczny to:
50% odzieży Reserved w kolekcji Eco Aware.

W naszym najnowszym raporcie zintegrowanym przeczytasz, jakiego typu bardziej przyjazne materiały stosujemy

Wcześniej zrezygnowaliśmy z używania naturalnych futer i angory, a w 2020 wycofaliśmy się z użycia moheru, który niesie ryzyko niehumanitarnego traktowania zwierząt.

Zgodnie z prowadzoną przez nas od lat polityką zarządzania zapasami, zawsze przykładaliśmy dużą wagę do bieżącego reagowania na warunki i prognozy rynkowe. Naszą produkcję dostosowujemy do bieżących potrzeb rynku tak, aby eliminować zjawisko nadprodukcji.

Każda sztuka niesprzedanej odzieży zostaje odpowiedzialnie przez nas zagospodarowana. Żadna nie trafia na wysypiska odpadów czy do spalarni. Niewielkie ilości ubrań, których nie udaje nam się sprzedać przekazujemy najbardziej potrzebującym lub odsprzedajemy na rynkach, na których LPP nie prowadzi działalności.

Ponadto w kolejnych latach chcemy postawić na innowacje umożliwiające bardziej skuteczny recykling tekstyliów i przechodzenie cyklu życia odzieży na model gospodarki obiegu zamkniętego.
Nasz cel strategiczny: przeznaczymy 1 mln PLN na inwestycje w nowe technologie pozwalające utylizować odpady tekstylne.

Rok 2020/21 to okres, który całej branży handlowej upłynął pod znakiem dużych wyzwań i walki o zachowanie płynności, ciągłości biznesu oraz ochrony jak największej liczby miejsc pracy. Wybuch globalnej pandemii COVID-19 niemal w każdym kraju wymusił okresowe wstrzymywanie handlu stacjonarnego, czego bezpośrednią konsekwencją była nagła zmiana dotychczasowych nawyków zakupowych klientów i intensywny wzrost sprzedaży online.

Dla LPP oznaczało to modyfikację większości planów i koncentrację na optymalizacji obszarów wspierających działalność spółki w czasie zawieszenia handlu oraz w okresie jego odblokowywania. Zwłaszcza pierwszy lockdown, ogłoszony wiosną 2020 roku pokazał, że oczekiwania klientów są w stanie ewoluować z dnia na dzień, wytyczając nowe trendy zarówno w zakresie oferty produktowej, jak i funkcjonowania całego zaplecza związanego ze sprzedażą, logistyką czy marketingiem. To wpłynęło na decyzje LPP o znacznym przyspieszeniu wdrożenia modelu organizacji omnichannelowej.

W efekcie Grupa odnotowała trzycyfrowy wzrost przychodów ze sklepów internetowych, który jednak nie był w stanie w pełni skompensować utraconych możliwości sprzedażowych w sklepach stacjonarnych. Handel tradycyjny jeszcze przed pandemią odpowiadał bowiem aż za 90% przychodów Grupy. Kilkukrotne lockdowny ogłaszane zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami spowodowały spadek całościowej sprzedaży o ok. 15% w porównaniu do roku poprzedniego.

Pomimo trudności z jakimi w tym okresie borykała się cała branża handlowa, udało nam się zakończyć rok z niższą stratą netto niż wskazywały to przewidywania przyjęte na początku pandemii. Wszystko to dzięki sprawnemu i elastycznemu dostosowaniu zaplecza sprzedażowego, logistycznego, marketingowego oraz wykorzystaniu przewag jakie dawała nam stosowana od lat strategia Fashion-Tech skoncentrowana na implementacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W rezultacie w roku finansowym 2020/21 Grupa LPP odnotowała stratę netto w wysokości 190 mln zł wobec uzyskanego rok wcześniej zysku netto w wysokości 486 mln zł.

Więcej Q&A