ODPOWIEDZIALNE
DECYZJE W NOWEJ
RZECZYWISTOŚCI
0mln

PLN to wartość
wsparcia w ramach akcji #LPPpomaga
w czasie pandemii

0%

kobiet zatrudniamy
na stanowiskach menadżerskich
w centrali LPP

Raport Roczny


ZA ROK 2020/21

Od 2017 r. publikujemy kompleksowe raporty roczne, w których wyjaśniamy nasze cele i zobowiązania. Pokazujemy też w nich wyniki finansowe oraz opisujemy środowiskowe i społeczne skutki naszej działalności. Każdy raport to kompendium wiedzy na temat LPP, naszego modelu biznesowego oraz wpływu wywieranego na życie naszych pracowników, członków lokalnych społeczności i środowisko naturalne. To również doskonała podstawa do weryfikacji postępów w realizacji przyjętych przez nas celów.PRIORYTETY W CZASACH PANDEMII
Pandemia wywołała ...

Pandemia wywołała w nas potrzebę większej odpowiedzialności w wielu obszarach naszej codzienności: za firmę, by zapewnić jej bezpieczeństwo i stabilność, za pracowników, by uchronić ich przed groźbą utraty miejsca pracy, za naszych partnerów biznesowych, którzy w obliczu pandemii walczyli o przetrwanie na rynku.

Marek Piechocki,
prezes zarządu LPP

21 977

pracowników na świecie,
w tym 11 578 w Polsce

1 856

salonów w 25 krajach na 3 kontynentach
(6% wzrostu rok do roku)

233 mln

sztuk odzieży
sprzedawanej rocznie


ODWAŻNI, ODPOWIEDZIALNI I ELASTYCZNI


Od wybuchu pandemii każdy dzień przynosił kolejne informacje, a rzeczywistość zmieniała się jak w kalejdoskopie. Od pierwszych dni lockdownu zdecydowaliśmy się mocno oprzeć na wartościach LPP i działać. Nasza Energia napędzała kolejne odważne decyzje. Dzięki ambicji zespołów, ustawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę mimo pandemii. Odpowiedzialność za naszych pracowników oraz duch współpracy pozwalały nie utracić z oczu celów.

Pierwszym, podstawowym zadaniem było utrzymanie ciągłości zatrudnienia i ochrona miejsc pracy, a także zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom w każdej lokalizacji. Drugim – zachowanie płynności finansowej oraz dostosowanie się do funkcjonowania przy zamrożeniu światowych rynków i niepewnych łańcuchach dostaw. Mimo trudności i pogłębiającego się globalnego kryzysu, zdecydowaliśmy się na dalsze wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju. Zrealizowaliśmy też największą w dziejach firmy akcję społeczną #LPPpomaga. Dzięki elastyczności działania, odważnym decyzjom i posiadanej poduszce finansowej, Grupa LPP skutecznie sprostała wyzwaniom nowej rzeczywistości.

WIERNI WYTYCZONYM CELOM


W 2019 r. przyjęliśmy cele nowej strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2000–2025. Strategia ukierunkowuje LPP na działania w czterech obszarach: produkcji przyjaznej środowisku, bezpieczeństwa chemicznego produkcji, eliminacji opakowań niepodlegających recyklingowi oraz wprowadzaniu ekologicznych rozwiązań w budynkach centrali i sieci sprzedaży. Zrobiliśmy wszystko, aby pomimo pandemii walka o przyszłość naszej firmy, czy przedłużające się zamknięcia naszych salonów, nie powstrzymały nas od realizacji strategicznych założeń.

Mimo kryzysu:

 • obroniliśmy wszystkie cele planowanych działań środowiskowych, a część z nich zrealizowaliśmy szybciej, niż wstępnie zakładaliśmy;
 • zwiększyliśmy udział kolekcji przyjaznych środowisku w ofercie naszych marek – niemal 19% naszej oferty w 2020 r. to odzież spełniająca kryteria standardu Eco Aware;
 • dzięki intensywnym pracom z dostawcami na przełomie 2019 i 2020 r. przygotowaliśmy i uruchomiliśmy program Eco Aware Production.


Jako pierwsza polska firma dołączyliśmy do Porozumienia Zero Discharge of Hazardous Chemicals oraz do inicjatywy New Plastics Economy Global Commitment. Jesteśmy też częścią Polskiego Paktu Plastikowego.

Model biznesowy

Nowa rzeczywistość gospodarcza i społeczna stała się dla nas impulsem do wdrożenia szeregu innowacji, dzięki czemu skutecznie odpowiedzieliśmy na zmieniające się zwyczaje zakupowe naszych klientów. W trzy tygodnie dokonaliśmy transformacji pierwotnie zaplanowanej na trzy lata! W rezultacie staliśmy się w pełni omnichannelową organizacją, integrującą kanały sprzedaży stacjonarnej i e-commerce. Jesteśmy pierwszą polską firmą tej wielkości, działającą w branży handlowej, która zdecydowała się na tak dynamiczną przemianę.


3 biura projektowe w Polsce
(Gdańsk, Kraków, Warszawa)

Prawie 300 projektantów,
5 zróżnicowanych marek


Ponad 1 100 dostawców
z Azji i Europy

2 biura przedstawicielskie w Azji
(Shanghaj,Dhaka) wspomagające
proces produkcji

Ok. 9% kolekcji naszych wszystkich
marek produkowanych w bliskim
sąsiedztwie a ok. 91% w Azji

Nie posiadamy własnych
zakładów produkcyjnych.


235 tys. m2 łącznej
powierzchni magazynowej

Centra dystrybucyjne w Polsce
i na świecie (Rosja, Rumunia, Słowacja)

23 mln zamówień zrealizowanych
w e-commerce w roku obrotowym


Dostępność naszych kolekcji
(sklepy stacjonarne i on-line)
w 38 krajach na 3 kontynentach

1 856 salonów o łącznej
powierzchni 1 435 tys. m2
w 25 krajach

Sprzedaż on-line w 30 krajach

Prawie 233 mln sztuk odzieży
sprzedanych rocznie

Wyniki biznesowe

W roku obrotowym 2020/21 połączyliśmy struktury naszej sieci stacjonarnej z dynamicznie rozwijającym się działem e-commerce. Wdrożyliśmy autorskie rozwiązania optymalizujące procesy zarządzania dostępnością towaru i zamówieniami klientów. Dzięki sprawnej transformacji w organizację w pełni omnichannelową, nasza sytuacja finansowa pozostała stabilna.

 • Dzięki bardzo szybkiemu przemodelowaniu działań na początku pandemii, wysyłaliśmy do klientów nawet 100 tys. sztuk odzieży dziennie.
 • Wydajność logistyki LPP wzrosła aż o 300%.
 • Przychody z kanału e-commerce w ujęciu rok do roku podwoiły się, osiągając wartość ponad 2,2 mld zł.
 • Przeznaczyliśmy 825 mln zł na rozwój sieci salonów, dystrybucji i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.
 • Ponad 50% naszych przychodów ze sprzedaży jest generowane poza granicami Polski. Wartość exportu wyniosła 4,5 mld zł.
 • Nasze przychody netto ze sprzedaży w roku obrotowym 2020/21 to 7,8 mld zł.
 • Nasz wkład do budżetu Polski wyniósł ponad 700 mln zł.

Nagrody i rankingi w raportowanym okresie

Dobre praktyki i inicjatywy LPP na rzecz odpowiedzialnego biznesu są doceniane w licznych konkursach i rankingach. Przyznane nagrody i wyróżnienia traktujemy zarówno jako wyraz uznania dla naszych starań, jak i motywację do dalszej pracy nad wdrażaniem najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju w naszej organizacji i łańcuchu wartości. Z dumą przedstawiamy wyniki konkursów i rankingów, w których LPP zostało wyróżnione w roku obrotowym 2020/21.

Nagrody dla lpp

WNP Awards 2020

(WNP/PTWP)

Wyróżnienie „Za stworzenie polskiej marki globalnej oraz aktywność w działaniach na rzecz środowiska naturalnego”Nagroda przyznawana jest osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom, które wywierają znaczący, przełomowy wpływ na pozytywne przeobrażenia w różnych segmentach i branżach gospodarki oraz wskazują kierunki jej rozwoju realizując działania, które wpisują się w pozytywne trendy kształtujące przyszłość.

Orzeł Innowacji

(Rzeczpospolita)

Nagroda w kategorii „Przedsiębiorstwo” za wdrożenie w sieci sprzedaży marki Reserved technologii RIFD, działającej w oparciu o system identyfikacji radiowej.

Listki CSR Tygodnika Polityka

(Polityka)

„Srebrny Listek CSR”- – wyróżnienie przyznawane w oparciu o oceną takich obszarów działalności organizacji jak: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.

Raporty Społeczne

(Stowarzyszenie FOB/Firma Deloitte)

Nagroda główna w kategorii „Raport zintegrowany” – za znakomicie przygotowany raport, odpowiadający na wszystkie kluczowe tematy; za jasny i precyzyjny przekaz społeczny pokazujący wartości istotne dla firmy, ważne zobowiązania na przyszłość oraz przede wszystkim za utrzymanie bardzo wysokiego standardu raportowania.

Digital Excellence Awards

(CIONET Polska/Inicjatywa Digital Excellence)

Nagroda w kategorii „Digital Capabilities” – jury doceniło znaczną zmianę w funkcjonowaniu międzynarodowej sieci sprzedaży detalicznej oraz innowacyjność w korzystaniu z nowoczesnych rozwiązań technologicznych do ulepszania organizacji, logistyki i kanału e-commerce.

Zielony Orzeł Rzeczpospolitej

(Rzeczpospolita)

Nagroda w kategorii „Firma” – honorująca wieloletnie i konsekwentne uwzględnianie w działalności biznesowej spraw klimatycznych i środowiskowych.

Nagrody dla fundacji lppDobroczyńca Roku

(Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce)

Nagroda w kategorii „Fundacja korporacyjna” – za ponad 20 lat zaangażowania LPP w działalność charytatywną, wspierającą przeszło tysiąc organizacji społecznych na terenie całej Polski. Fundacja została nominowana przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta za wieloletnie wsparcie rzeczowe podopiecznych organizacji, przekazywanie im odzieży zebranej w ramach zbiórki publicznej oraz podarowanie kart upominkowych na zakup odzieży ochronnej dla streetworkerów pracujących dla organizacji.

Nagrody dla marki reservedKonkurs KTR 2020

(Klub Twórców Reklamy)

Kampania Kendall Jenner x Reserved otrzymała nagrodę Best of Jury w kategorii Best of Craft. Wyróżniono ją ponadto złotą nagrodą w podkategoriach: Production Excellence, Casting, Color Correction, a także brązem w kategorii Online Video. Oprócz tego naszą markę nagrodzono w kategorii Photography: złotem za kampanię Re.Design sfotografowaną przez Bartka Wieczorka, srebrem za projekt Reserved feat. Hoffland, wspierający wystawę Hoffland w Muzeum Miasta Gdyni i sfotografowany przez Zuzę Krajewską, a także brązem za digitalową sesję Twin Room.

Rankingi

1. miejsce / Badanie Relacji Inwestorskich w Spółkach z WIG30

(Izba Domów Maklerskich)

Ranking odzwierciedla wynik badania analizującego najlepsze relacje inwestorskie w spółkach WIG 30 według inwestorów instytucjonalnych.

2. miejsce oraz tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie

(SEG, FSR i Bureau Veritas Polska)

Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek

Ranking objął 151 raportów dużych i średnich przedsiębiorstw w zakresie transparentnego prezentowania informacji o wpływie organizacji na zmiany klimatu oraz uwzględnianiu zagadnień z tego obszaru w procesach zarządzania.

6. miejsce / Corporate Register Reporting Awards 2020

(Corporate Register)

Globalny konkurs mający na celu identyfikację i wyróżnianie raportów, które w kompleksowy sposób prezentują nie tylko finansowe, ale też niefinansowe aspekty swojej działalności.

8. miejsce / Giełdowa Spółka Roku

(Puls Biznesu)

Najstarszy, a zarazem najbardziej prestiżowy ranking na polskim rynku kapitałowym ocenia spółki w oparciu o kryteria „ranking główny oraz relacje z inwestorami”.

Ocena „B” ogólnie oraz ocena „A”

(CDP Climate Change 2020)

W kategoriach: emisje w zakresie 3, zarządzanie kwestiami klimatycznymi oraz inicjatywy zmierzające do redukcji śladu węglowego.

Ranking Carbon Disclosure Project powstaje na podstawie badania świadomości klimatycznej wśród przedsiębiorstw, miast i regionów: w skali od A (ocena najwyższa) do F (ocena najniższa).

Łańcuch dostaw

Od lat rozwijamy się w oparciu o współpracę ze sprawdzonymi i godnymi zaufania dostawcami. Ramy naszego partnerstwa reguluje LPP Quality Guidebook, który definiuje standardy jakościowe produktów, oraz autorski Kodeks Postępowania LPP, wyznaczający standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każdy z dostawców jest zobligowany do przestrzegania wytycznych kodeksu. Dokument uwzględnia zapisy konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Zobowiązuje on też dostawców do dbałości o środowisko naturalne. Troszczymy się o jakość współpracy z partnerami, wprowadzając rozwiązania kontrolne w łańcuchu dostaw. Przykładamy szczególną wagę do rozpowszechniania naszych standardów wśród dostawców i weryfikujemy ich przestrzeganie.

 • Współpracujemy ze 1108 dostawcami z Azji i Europy, realizując zamówienia i umożliwiając im utrzymanie miejsc pracy oraz ciągłość produkcji.
 • Jako jeden z pierwszych producentów odzieży znaleźliśmy się na opracowanej przez The Worker Rights Consortium (WRC) liście firm, które przestrzegają zobowiązań wobec dostawców produkujących nasze kolekcje.
 • Pandemia COVID-19 i wywołane przez nią zmiany gospodarcze były szczególnie dotkliwe dla krajów rozwijających się, np. Bangladeszu. W tym trudnym czasie indywidualnie analizowaliśmy przypadek każdego dostawcy, tak by pomóc zakładom produkcyjnym zachować płynność finansową.
 • Monitorowaliśmy kwestie wypłaty pensji pracownikom współpracujących z nami fabryk.
 • W raportowanym okresie audytorzy LPP przeprowadzili w fabrykach odzieży 197 audytów pod kątem BHP, warunków pracy i przestrzegania praw człowieka.

„Szczerze docenia ...

„Szczerze doceniamy wsparcie otrzymane od zespołu LPP tu, na miejscu, oraz w Polsce. Jesteśmy wdzięczni zarządowi LPP za wzięcie pełnej odpowiedzialności za potwierdzone zamówienia i przyjęcie dostaw podczas trudnej sytuacji wywołanej przez pandemię COVID-19. To dowód wysokich standardów etycznych panujących w LPP i zaangażowania firmy w relacje z dostawcami”.

Pinaki Group

„Przez ostatni ok ...

„Przez ostatni okres Renaissance Group, podobnie jak firmy w innych sektorach gospodarki, stanęła przed wieloma wyzwaniami: trudności operacyjne, spadek obrotów, zmiana i odłożenie w czasie planów rozwoju. Dzięki współpracy z naszymi klientami, zrozumieniu naszych współpracowników oraz wsparciu państwa, najgorsze jest już, miejmy nadzieję, za nami i rozpoczyna się dla nas lepszy czas. Chcielibyśmy w szczególny sposób podkreślić wagę wsparcia i współpracy z LPP w ostatnich latach i podczas kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19. Zawsze służyli nam cennymi wskazaniami, pomocą i przyjacielską dłonią we wszystkich aspektach związanych z technicznym know-how, rozbudową firmy i zrównoważonym rozwojem. Z tego powodu LPP jest obecnie naszym drugim największym klientem. Jesteśmy pewni, że razem będziemy się dalej rozwijać i zacieśniać wspólne relacje”.

Renaissance Group

Bezpieczeństwo, warunki pracy i kontrole jakościowe w fabrykach

29,3

mln zł wydaliśmy
od 2013 r. na poprawę
bezpieczeństwa w fabrykach
dostawców

197

audytów przeprowadzono w roku
obrotowym 2020/21 pod kątem BHP,
warunków pracy i przestrzegania
praw człowieka

17 977

wszystkich kontroli jakościowych
(w tym kontroli zdalnych) w fabrykach
i Centrum Dystrybucyjnym
w roku obrotowym 2020/21

PRODUKCJA

CO ZROBILIŚMY W TYM OBSZARZE W ROKU OBROTOWYM 2020/21:

 • Członkostwo w stowarzyszeniu ACCORD.
 • Szkolenie dostawców.
 • Wdrożenie projektu Quality Assurance System w Bangladeszu.
 • Pomoc w zachowaniu płynności finansowej kontrahentom: regulowanie na bieżąco zobowiązań wobec fabryk w Azji w czasie pandemii i opłacenie produkowanych lub wyprodukowanych w okresie rozwoju pandemii zamówień przy opóźnionym terminie ich odbioru.
 • Monitorowanie kwestii wypłaty pensji pracownikom fabryk.

Troska o ochronę praw człowieka wśród naszych dostawców – Kluczowe zagadnienia:

 • Gwarantowanie bezpieczeństwa pracowników w zakładach produkcyjnych.
 • Zapewnienie, że są oni traktowani z godnością.
 • Edukowanie dostawców na temat konieczności przestrzegania praw człowieka.
 • Dbanie o stabilność zatrudnienia pracowników naszych dostawców w czasie pandemii.

Miejsce pracy

Wraz z pracownikami z 25 krajów w roku pandemii zostaliśmy poddani próbie na niespotykaną dotychczas skalę. Na skutek obostrzeń w związku z COVID-19 w przeciągu zaledwie kilku dni LPP zamknęło prowadzenie biznesu w prawie 1700 punktach handlowych. Obroty firmy spadły o 90%. Utracone źródło przychodu, nieprzewidywalny dalszy rozwój sytuacji i zawieszenie, w jakim znaleźli się pracownicy spółki, wymagały weryfikacji dotychczasowego sposobu myślenia i działania. Ostatecznie jednak nasza energia, ambicja i siła zespołów zaprocentowały. Ocaliliśmy firmę i prawie wszystkie miejsca pracy.

Pracownicy LPP zdali ten pandemiczny egzamin na najwyższym poziomie. Kolejny raz potwierdzili, że umiejętność adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości oraz odpowiedzialność za siebie i swoje otoczenie, a w konsekwencji również za firmę, którą tworzymy, zapewniają jej szanse przetrwania w czasie zawieruchy.

 • To, co najbardziej martwiło naszych pracowników w pierwszych miesiącach pandemii, to stabilność ich zatrudnienia. Celem nadrzędnym zarządu LPP stała się zatem ochrona miejsc pracy i zapewnienie spółce płynności finansowej. Dzięki rządowemu wsparciu oraz przyjęciu wymagającej polityki oszczędności, udało nam się zachować prawie każdy etat na umowę o pracę w sieciach sprzedaży.
 • Nasi pracownicy w tych niepewnych czasach szukali stabilności i bezpieczeństwa, z kolei my chętnie dopasowywaliśmy wymiar etatu do ich rzeczywistych potrzeb. W rezultacie odnotowaliśmy niższy niż w poprzednich latach poziom rotacji w salonach sprzedaży.
 • Jednocześnie jednak, na skutek nagłej zmiany struktury przychodów (ze sprzedaży stacjonarnej na e-commerce) oraz ze względu na konieczność dostosowania działań firmy do nowej rzeczywistości gospodarczej, konieczne było przeprowadzenie redukcji zatrudnienia. Wszyscy objęci nimi pracownicy otrzymali od nas dodatkowe świadczenia finansowe.
 • Musieliśmy podjąć trudną decyzję o zaprzestaniu dalszego zlecania zadań osobom współpracującym z nami na podstawie umowów cywilnoprawnych w sklepach. Z myślą o nich powstał program „Wsparcie na starcie”, mający na celu pomoc w poszukiwaniu nowej pracy.
 • Równolegle trwały intensywne działania zmierzające do przejścia na pracę zdalną. Wprowadziliśmy system WFA (Work From Anywhere), umożliwiający pracownikom planowanie dnia pracy, a menadżerom zdalny przegląd zadań realizowanych w podległym zespole.
 • Bardzo istotna w czasie lockdownu była otwartość naszych pracowników na podejmowanie obowiązków zupełnie odmiennych od dotychczas pełnionych.
 • Czas pandemii wzmocnił też rolę menadżerów liniowych w budowaniu silnych, sprawnych i zmotywowanych zespołów.
168 328

aplikacji złożonych
w odpowiedzi na ogłoszenie
o pracy w salonach sprzedaży

6 157

ostatecznie
zatrudnionych
kandydatów

60%

kobiet na stanowiskach
kierowniczych i dyrektorskich
w naszej Centrali

75%

kobiet wśród
wszystkich naszych
pracowników

Wiemy, że odpowiedzią na szybko zmieniające się warunki jest tylko ustawiczna edukacja, rozwijająca potencjał pracowników i wspierająca ich motywację. Skuteczne szkolenia to te, które odpowiadają bezpośrednio na aktualne problemy i wyzwania, z jakimi borykają się zespoły.

 • W roku 2020 w sposób szczególny skupiliśmy się na menadżerach i wsparciu ich w zadbaniu o zespół od strony emocji, motywacji i organizacji pracy. Koncentrowaliśmy się na kształtowaniu proaktywnego podejścia do zmian, innowacyjności i produktywności.
 • We wdrażaniu nowych pracowników pomaga nam jednolity standard Fit Into Fashion – Onboarding.
 • W czasie pandemii powstały aplikacje na urządzenia mobilne – StartUp Sprzedawca 2.0 i StartUp Management 2.0. Umożliwiły one wdrażanie się w pracę w dogodnej i bezpiecznej formie online.
 • Od stycznia 2020 r. pracownicy salonów LPP mogą korzystać z 46 kursów ogólnorozwojowych i menadżerskich na platformie LPP Edustore, pracownicy Centrali mają zaś dostęp do 95 kursów zamieszczonych na platformie LPP Edukacja.
 • Mimo trudnej sytuacji zamierzamy wciąż się rozwijać, dlatego musimy uczyć się pracować mądrze i wspierając wszystkie działania powiększające wartość dla klienta.
 • Mamy poczucie, że praca w okresie zmian, produktywność, zarządzanie w zespole rozproszonym i wykorzystanie narzędzi informatycznych wpierających zdalną współpracę to przewodnie motywy roku 2020.
81,3%

pracowników objęło w 2020 r.
stanowiska funkcyjne
i menedżerskie w wyniku
awansu wewnętrznego

358

projektów szkoleniowych
zrealizowaliśmy w formie
stacjonarnej
w Centrali LPP

+1,6 mln

PLN zainwestowanych w roku
obrotowym 2020/21 w
rozwój pracowników Centrali
(w przeliczeniu stanowi to 705
zł na pracownika)

7,2 h

to średnia liczba godzin
szkoleniowych przypadająca
na jednego pracownika w LPP
SA, 3,2 h w całej Grupie LPP

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Zrównoważona moda, zmniejszanie oddziaływania środowiskowego i odpowiedzialność społeczna – to hasła, które nam przyświecają, gdy planujemy i podejmujemy decyzje – od tych w skali mikro do tych globalnych. Na każdym kroku dbamy, by działać fair, co doceniają nasi pracownicy, współpracownicy, kontrahenci i klienci. Przede wszystkim chcemy jednak, by odczuła to nasza planeta.


 • Sygnujemy nasze kolekcje znakiem Eco Aware, poświadczającym, że dany model zawiera odpowiedni udział procentowy bardziej przyjaznych środowisku materiałów bądź został wyprodukowany w fabryce spełniającej wytyczne Eco Aware Production.
 • Wypracowaliśmy i zaczęliśmy wdrażać u dostawców standard Eco Aware Production, kładący nacisk na ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i wprowadzenie zamkniętego obiegu wody i energii w procesie produkcji.
 • Rozpoczęliśmy wdrażanie programu Eco Aware Stores, dzięki któremu zmniejszamy oddziaływanie na środowisko naturalne na etapie sprzedaży.

W 2020 r. dołączyliśmy do dwóch ważnych inicjatyw, działających na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu środowiskowego w łańcuchu dostaw:

 • Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) – porozumienia ukierunkowanego na ograniczenie śladu chemicznego przemysłu – jako pierwsza polska firma;
 • Polskiego Paktu Plastikowego – inicjatywy na rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych.

Nasze działania na rzecz zarządzania kwestiami klimatycznymi oraz inicjatywy zmierzające do redukcji śladu węglowego zostały docenione wysoką notą w międzynarodowym rankingu CDP Climate Change 2020.


ECO AWARE

produkt i produkcja


18,6%

odzieży wszystkich naszych
marek (a 32,4% w przypadku
Reserved) stanowiły kolekcje
Eco Aware177

dostawców objętych
programem Eco Aware
Production do 2021 r.


BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE

w produkcji


42

fabryki w Bangladeszu i 23
w Pakistanie, szyjące kolekcje
naszych marek, są zrzeszone
w ramach inicjatywy ZDHC1.

polska firma, która
przystąpiła do
ZDHC


PACKAGING AWARE

plastik pod kontrolą


300 ton

plastiku wyeliminowaliśmy
z obiegu dzięki rezygnacji
z plastiku w wysyłkach online
marek Reserved i Mohito570 ton

plastiku mniej
w opakowaniach
od 2017 r.


ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

w budynkach centrali i sieci sprzedaży


88

salonów w Polsce jest
zlokalizowanych w centrach
handlowych z certyfikatami
eko. BREEAM lub LEED25%

energii zużywanej przez
nasze salony pochodzi
z odnawialnych źródeł*

(*tam, gdzie mamy możliwość wyboru dostawcy)

Prawie 100% kartonów papierowych stosowanych w Fulfillment Centers podlegało recyklingowi.

Poznaj bliżej materiały przyjazne środowisku

Nieustannie dbamy, aby wykorzystywane w naszych ubraniach i akcesoriach materiały były dobrej jakości, bezpieczne i w coraz większym stopniu powstawały w zgodzie ze standardem Eco Aware. Z tego powodu do kolekcji LPP staramy się wprowadzać rosnącą liczbę materiałów bardziej przyjaznych środowisku. Są to m.in.: włókna organiczne, celulozowe i włókna z recyklingu, a także inne materiały, takie jak: REPREVE Polyester, poliuretan na bazie wody, SORONA DUPONT oraz REPREVE Nylon, które tworzone z myślą o ich mniejszym wpływie na środowisko.

3 kategorie materiałów:

1. 100% bawełny organicznej.
2. minimum 95% bawełny organicznej[1]
3. minimum 50% bawełny organicznej.

Pozyskiwana z wykorzystaniem środków ochrony roślin i nawozów wyłącznie pochodzenia naturalnego. Do produkcji tego materiału nie wykorzystuje się nasion modyfikowanych genetycznie. Uprawiana jest w sposób, który pomaga zachować żyzność gleby i chroni bioróżnorodność. Zbiór plonów odbywa się bez sztucznego przyspieszania i stymulacji wzrostu.

Włókna organiczne stosowane do produkcji modeli Eco Aware są certyfikowane przez niezależne instytucje, zgodnie z wiodącymi, międzynarodowymi standardami takimi jak Organic Content Standard (OCS) oraz Global Organic Textile Standard (GOTS). Nasi pracownicy weryfikują każdy certyfikat i kompletują dokumentację potwierdzającą zgodność materiału zastosowanego w produkcji z naszymi wytycznymi. Uprawa organiczna, w porównaniu do konwencjonalnej, wywiera o wiele mniejszy wpływ na środowisko.

1] Skład bawełny organicznej najczęściej wykorzystywany w naszych kolekcjach.

Minimum 50% lnu organicznego

Len to naturalny materiał charakteryzujący się wysoką trwałością i odpornością na rozciąganie, dzięki czemu ubranie z tego materiału może służyć przez wiele sezonów. Idealnie sprawdza się w gorące dni. Len organiczny pozyskiwany jest z wykorzystaniem środków ochrony roślin i nawozów wyłącznie pochodzenia naturalnego. Do produkcji tego materiału nie wykorzystuje się nasion modyfikowanych genetycznie.

Włókna organiczne stosowane do produkcji modeli Eco Aware są certyfikowane przez niezależne instytucje, zgodnie z wiodącymi, międzynarodowymi standardami takimi jak Organic Content Standard (OCS) oraz Global Organic Textile Standard (GOTS). Nasi pracownicy weryfikują każdy certyfikat i kompletują dokumentację potwierdzającą zgodność materiału zastosowanego w produkcji z naszymi wytycznymi. Uprawa organiczna, w porównaniu do konwencjonalnej, wywiera o wiele mniejszy wpływ na środowisko.

Minimum 30% LENZING ™ ECOVERO.

Przyjazna dla środowiska wiskoza wyprodukowana przez Lenzing z certyfikowanej celulozy drzewnej pozyskiwanej z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony gwarantujący ich ponowne zalesienie. Produkcja włókna odbywa się w procesie zamkniętym i zapewnia do 50% mniej emisji CO2, obniża ilość generowanych zanieczyszczeń wody w porównaniu do wytwarzania konwencjonalnej wiskozy. LENZING ™ ECOVERO ™ posiada międzynarodowy certyfikat EU Ecolabel spełniający wysokie standardy środowiskowe w procesach produkcji od samego pozyskania surowca, po dystrybucję i jego utylizację.

Włókna celulozowe są biodegradowalne, nie zanieczyszczają wód mikroplastikiem, dlatego stanowią przyjazną dla środowiska alternatywę do materiałów syntetycznych takich jak poliester.

Minimum 30% TENCEL™ Lyocell

Włókno celulozowe biodegradowalne, pozyskiwane głównie z drewna eukaliptusowego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony gwarantujący ich ponowne zalesienie. Jego produkcja jest przyjazna dla środowiska dzięki zamkniętemu cyklowi, w którym ponad 99% używanego rozpuszczalnika jest odzyskiwane i zwracane do systemu w celu ponownego ich wykorzystania, ograniczając tym samym zużycie energii i wody. TENCEL™ Lyocell posiada międzynarodowy certyfikat EU Ecolabel.

Włókna celulozowe są biodegradowalne, nie zanieczyszczają wód mikroplastikiem, dlatego stanowią przyjazną dla środowiska alternatywę do materiałów syntetycznych takich jak poliester.

Minimum 30% TENCEL™ Modal

Stworzone przez Lenzing włókno celulozowe pozyskiwane z drewna bukowego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony gwarantujący ich ponowne zalesienie. Produkcja włókna odbywa się w zamkniętym obiegu w poszanowaniu środowiska naturalnego. Produkcja włókna odbywa się w procesie zamkniętym redukując zużycie energii i zanieczyszczenia wody oraz ograniczając emisję CO2. Tencel™ Modal posiada międzynarodowy certyfikat EU Ecolabel.

Włókna celulozowe są biodegradowalne, nie zanieczyszczają wód mikroplastikiem, dlatego stanowią przyjazną dla środowiska alternatywę do materiałów syntetycznych takich jak poliester.

Minimum 30% Naia™ Eastman

Włókno celulozowe biodegradowalne, pozyskiwane z lasów sosnowych i eukaliptusowych (Am. Północna, Europa Zachodnia i Brazylia) zarządzanych w sposób zrównoważony. To ekologiczna alternatywa dla konwencjonalnego acetatu. Produkcja włókna odbywa się w zamkniętym obiegu, w którym rozpuszczalniki są zawracane do systemu w celu ponownego ich wykorzystania, tym samym ograniczając zużycie wody i emisję CO2. Naia ™ posiada certyfikat gwarantujący bezpieczeństwo produkcji włókna bez użycia niebezpiecznych chemikaliów.

Włókna celulozowe są biodegradowalne, nie zanieczyszczają wód mikroplastikiem, dlatego stanowią przyjazną dla środowiska alternatywę do materiałów syntetycznych takich jak poliester.

Minimum 30% Eco Aware Viscose

Przyjazna dla środowiska wiskoza wyprodukowana z celulozy drzewnej pozyskiwanej z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i gwarantujący ich ponowne zalesienie. Sama produkcja włókna odbywa się w procesie zamkniętym. W porównaniu do procesu wytwarzania konwencjonalnej wiskozy, pozwala na redukuję zużycia wody o 33%, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń generowanych do tego medium oraz na obniżenie ilości emitowanego do atmosfery CO2. Włókna celulozowe są biodegradowalne. Nie zanieczyszczają wód mikroplastikiem, dlatego stanowią przyjazną dla środowiska alternatywę dla materiałów syntetycznych takich jak poliester.

Włókna celulozowe są biodegradowalne, nie zanieczyszczają wód mikroplastikiem, dlatego stanowią przyjazną dla środowiska alternatywę do materiałów syntetycznych takich jak poliester.

Minimum 20% poliestru z recyklingu

Włókno syntetyczne produkowane z plastikowych butelek PET i z surowców pokonsumenckich. Wyselekcjonowane tworzywa są czyszczone, rozdrobnione i przetworzone w nowe tkaniny. W ten sposób można uzyskać materiał równie wysokiej jakości, co w przypadku konwencjonalnego procesu wytwarzania.

Włókna z recyklingu stosowane do produkcji modeli Eco Aware są certyfikowane przez niezależne instytucje, zgodnie z wiodącymi standardami takimi jak Recycled Claim Standard (RCS) oraz Global Recycled Standard (GRS). Pracownicy LPP weryfikują każdy certyfikat i kompletują dokumentację potwierdzającą zgodność materiału z naszymi wytycznymi. Dzięki recyklingowi nadajemy drugie życie materiałom. W efekcie otrzymujemy odzież, do wytworzenia której użyto mniej wody, energii i zasobów naturalnych niż w konwencjonalnym procesie produkcyjnym. Wybór materiału z recyklingu pomaga redukować emisję CO2 i wpływ na środowisko.

Minimum 20% bawełny z recyklingu

Powstaje z odpadów produkcyjnych lub ze zużytej odzieży. Wyselekcjonowane tekstylia zostają poddane rozdrobnieniu i przetworzeniu w nowe tkaniny. W celu uzyskania pożądanej jakości odzyskaną bawełnę można mieszać z nowymi włóknami pierwotnymi.

Włókna z recyklingu stosowane do produkcji modeli Eco Aware są certyfikowane przez niezależne instytucje, zgodnie z wiodącymi standardami takimi jak Recycled Claim Standard (RCS) oraz Global Recycled Standard (GRS). Pracownicy LPP weryfikują każdy certyfikat i kompletują dokumentację potwierdzającą zgodność materiału z naszymi wytycznymi. Dzięki recyklingowi nadajemy drugie życie materiałom. W efekcie otrzymujemy odzież, do wytworzenia której użyto mniej wody, energii i zasobów naturalnych niż w konwencjonalnym procesie produkcyjnym. Wybór materiału z recyklingu pomaga redukować emisję CO2 i wpływ na środowisko.

Minimum 20% wełny z recyklingu

Powstaje z resztek produkcyjnych lub ze zużytych wyrobów włókienniczych. Starannie wyselekcjonowane tekstylia zostają poddane rozdrobnieniu. Aby uzyskać materiał o wysokiej jakości, odzyskaną wełnę miesza się zwykle z włóknem pierwotnym i przetwarza w nowe tkaniny.

Włókna z recyklingu stosowane do produkcji modeli Eco Aware są certyfikowane przez niezależne instytucje, zgodnie z wiodącymi standardami takimi jak Recycled Claim Standard (RCS) oraz Global Recycled Standard (GRS). Pracownicy LPP weryfikują każdy certyfikat i kompletują dokumentację potwierdzającą zgodność materiału z naszymi wytycznymi. Dzięki recyklingowi nadajemy drugie życie materiałom. W efekcie otrzymujemy odzież, do wytworzenia której użyto mniej wody, energii i zasobów naturalnych niż w konwencjonalnym procesie produkcyjnym. Wybór materiału z recyklingu pomaga redukować emisję CO2 i wpływ na środowisko.

Minimum 20% poliamidu z recyklingu

Włókno syntetyczne produkowane z odpadów takich jak stare sieci rybackie, zniszczone dywany, odpady przemysłowe oraz nylonowe ubrania. Starannie wyselekcjonowane tworzywa zostają wyczyszczone, rozdrobnione i przetworzone w nowe tkaniny.

Włókna z recyklingu stosowane do produkcji modeli Eco Aware są certyfikowane przez niezależne instytucje, zgodnie z wiodącymi standardami takimi jak Recycled Claim Standard (RCS) oraz Global Recycled Standard (GRS). Pracownicy LPP weryfikują każdy certyfikat i kompletują dokumentację potwierdzającą zgodność materiału z naszymi wytycznymi. Dzięki recyklingowi nadajemy drugie życie materiałom. W efekcie otrzymujemy odzież, do wytworzenia której użyto mniej wody, energii i zasobów naturalnych niż w konwencjonalnym procesie produkcyjnym. Wybór materiału z recyklingu pomaga redukować emisję CO2 i wpływ na środowisko.

Modele jeansowe – minimum 20% REPREVE® Polyester. Modele inne niż jeansowe – minimum 30% REPREVE® Polyester

Włókno wyprodukowane ze zużytych butelek PET poddanych recyklingowi. W porównaniu do konwencjonalnego poliestru jego produkcja ogranicza zużycie energii elektrycznej o 45%, wody o 20% oraz zmniejsza emisje gazów cieplarnianych o ponad 30%. Wykorzystanie odpadów post konsumpcyjnych pozwala na redukcję zużycia nieodnawialnych źródeł takich jak ropa naftowa i przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów.

100% poliuretanu na bazie wody.

Alternatywa dla sztucznej skóry produkowanej metodą konwencjonalną. Dzięki zastosowaniu technologii zastępującej środowisko chemiczne wodą, otrzymuje się bardziej zrównoważony produkt. Pozwala to zredukować ilość wydzielanych odpadów nieobojętnych dla środowiska. Materiał nie jest poddawany wielokrotnemu płukaniu, co zmniejsza zużycia wody. Ta metoda, w porównaniu do konwencjonalnej, pochłania też mniej energii. Poliuretan na bazie wody używany w kolekcji Eco Aware pochodzi ze starannie wyselekcjonowanych, sprawdzonych źródeł. Każdy model posiada raport z badań analitycznych wykazujących, że materiał jest wolny od szkodliwych rozpuszczalników.

Minimum 30% SORONA® DUPONT

Biodegradowalne włókno polimerowe pochodzące z odnawialnych źródeł, wytworzone w 37% z cukru kukurydzianego. Doskonały zamiennik włókien syntetycznych jak poliester czy nylon. Produkcja Sorona® zmniejsza zużycie energii o 30%, a emisję gazów cieplarnianych o 63%. Włókno Sorona® posiada certyfikat gwarantujący bezpieczeństwo produkcji bez użycia niebezpiecznych chemikaliów. Jest jednym z pierwszych 11 produktów zatwierdzonych w ramach programu Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) dla certyfikowanych bioproduktów.

Minimum 30% REPREVE® Nylon

Włókno syntetyczne wytwarzane z odpadów przedkonsumenckich. Kierowane do recyklingu dywany i ścinki tekstyliów zostają przetworzone w celu odzysku poliamidu, z którego powstaje nowa przędza. Tak nadawane jest drugie życie resztkom materiałów z produkcji wyrobów włókienniczych.

AKCJA #LPPpomaga

Pojawienie się COVID-19 skupiło nasze działania na walce ze skutkami pandemii. W pierwszej kolejności odpowiedzieliśmy na pilną potrzebę wsparcia naszych partnerów biznesowych i społecznych za granicą.

We współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznymi w Szanghaju, Kantonie, Chengdu, Hongkongu i Pekinie rozdystrybuowaliśmy 500 tys. masek wśród pracowników tych instytucji i Polonii oraz firm.

Gdy zagrożenie epidemiologiczne pojawiło się również w Polsce , rozpoczęliśmy wspieranie szpitali, placówek ochrony zdrowia, stacji pogotowia ratunkowego, centrów opieki medycznej i innych organizacji, przekazując im środki ochrony osobistej.

6,9 mln zł

łączna wartość
pomocy przekazanej
w #LPPpomaga przez LPP
i Fundację LPP

1 mln

sprowadzonych do Polski
kombinezonów dla medyków
w ramach wsparcia
Agencji Rozwoju Przemysłu

10%

wpływów ze sprzedaży produktów
z kolekcji Joyful i Eco Aware marek
Mohito, Reserved i Cropp przekazane
placówkom medycznym

 • Działania pomocowe zaczęliśmy od zakupu 1 mln maseczek jednorazowych.
 • Nasi pracownicy zainicjowali akcję szycia maseczek wielorazowych, a kolejne osoby zaangażowały się w dystrybucję masek do szpitali i innych potrzebujących instytucji.
 • Wsparliśmy Agencję Rozwoju Przemysłu w sprowadzeniu 1 mln kombinezonów ochronnych z Turcji, co znacznie obniżyło koszty zamówienia;
 • Zostaliśmy koordynatorem pro bono projektu „Polskie szwalnie”, obsługując pracę 18 zakładów odzieżowych, które uszyły 4 mln maseczek.
 • Dołączyliśmy do akcji „Jesteśmy razem. Pomagamy!”, mobilizującej przedsiębiorców do wsparcia służb medycznych na terenie całego kraju. Przedsięwzięcie realizowane było przez “Fundację Jesteśmy Razem. Pomagamy!”.
 • Przekazaliśmy podopiecznym współpracujących z nami domów dla dzieci komputery niezbędne do zdalnej nauki.
 • Pomogliśmy też seniorom z Dolnego Miasta, zapewniając im obiady w czasie wiosennego lockdownu.
Przeprowadziliśmy największą akcję wolontariacką w historii firmy.
1 mln

przekazanych
maseczek placówkom
medycznym

115

wolontariuszy z LPP
zaangażowanych w akcję
#LPPpomaga

27,2 tys.

uszytych
maseczek przez
wolontariuszy LPP

1,7 tys.

uszytych fartuchów
ochronnych przez
pracowników LPP

Poznaj nasze raporty

Raporty zintegrowane LPP, przedstawiające wyniki niefinansowe i finansowe dla LPP SA i Grupy LPP, powstawały od 2017 r. i początkowo obejmowały rok kalendarzowy. W 2019 r. dane wyjątkowo pochodziły z 13 miesięcy (od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.), natomiast najnowszy raport dotyczy okresu od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Przejście w sprawozdawczości z roku kalendarzowego na rok obrotowy, który kończymy ostatniego dnia stycznia, zwiększa użyteczność raportów, ponieważ dzięki temu zabiegowi lepiej oddana jest sezonowość biznesu.

LPP SA - Odpowiedzialność - Pobierz Raport CSR

Pełen raport za 2020/21 rok znajdziesz tutaj:

Pobierz raport