Wkład LPP w polską gospodarkę – Podatki

Rok podatkowy 2020/21

31.01.2021

Sytuacja gospodarcza na całym świecie uległa znacznemu pogorszeniu ze względu na panującą pandemię. Mimo to, nasza firma rodzinna z Gdańska dokładała wszelkich starań, aby miniony rok zakończyć z wysokim wkładem podatkowym do budżetu państwa. Choć nasze brandy są obecnie rozpoznawalne w wielu krajach na świecie, LPP to polska firma odzieżowa i dlatego nasze podatki płacimy właśnie w Polsce.

Pomimo pandemii rok 2020/21 zakończyliśmy z wynikami, które pozwoliły nam na wysoki wkład do budżetu państwa z podatków. LPP sprawiło, że było to możliwe między innymi dzięki szybkiemu reagowaniu na zmiany gospodarcze na świecie oraz skrupulatnemu wdrażaniu strategii rozwoju spółki.

Poniżej znajduje się tabela, która przedstawia podatki LPP za 2020/21 rok. Uwzględniona została w niej nie tylko łączna kwota podatków spółki – całość jest podzielona tak, aby w przejrzysty sposób ukazać wysokość wpływów z konkretnych zobowiązań.

Tabela uwzględnia kwoty dotyczące roku obrotowego 2020/21, czyli za okres od 02.2020 do 01.2021.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2020/21 roku

Rok podatkowy02.2020/ 01.2021
Podatek VAT457 190
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT40 458
Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych50 945
Podatek od sprzedazy detalicznej PSDb.d.
Cło115 953
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT19 656
PFRON880
ZUS łącznie64 267
Podatek od nieruchomości4 919
Podatek od środków transportowych2
Razem [tys. zł.]754 270

Dane za 2020 są prognozowane. Ostateczne wartości zostaną podane w lipcu 2021 po złożeniu deklaracji podatkowej.

Analiza danych

Wkład LPP przekazany do budżetu państwa w 2020/21 roku przekroczył łącznie sumę 754 mln złotych. Na tę kwotę złożyły się różne zobowiązania i daniny, a także podatki. LPP wpłaciło aż 457 mln złotych z tytułu VAT-u – to najwyższa kwota wśród wszystkich zobowiązań podatkowych firmy za ten okres.

Z tytułu innych zobowiązań podatki LPP również utrzymały się na bardzo wysokim poziomie. W minionym roku firma odprowadziła do skarbu państwa ponad 64 mln złotych w ramach składek ZUS, a CIT przekroczył 40 mln złotych. Cło związane z międzynarodową działalnością gdańskiej firmy to natomiast kwota prawie 116 mln złotych, a podatek od nieruchomości spółki – prawie 5 mln złotych.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2020/21 roku (w tys. zł.)