Zakładka Relacje Inwestorskie została stworzona z myślą o akcjonariuszach, inwestorach oraz analitykach rynku akcji, a także wszystkich osóbach zainteresowanych rynkiem papierów wartościowych i obecności LPP SA na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.