WŁADZE SPÓŁKI

MAREK PIECHOCKI

PREZES ZARZĄDU

Twórca i współzałożyciel LPP, obecnie Prezes Zarządu spółki. Od początku swojej kariery zawodowej skoncentrowany na rozwijaniu własnej działalności gospodarczej, z branżą odzieżową związany od 1989. W 1991 wraz z Jerzym Lubiańcem założył przedsiębiorstwo Mistral, które w 1995 zostało przekształcone w spółkę LPP.

Jako Prezes Zarządu, odpowiada za wszystkie aspekty funkcjonowania firmy – od zarządzania strategicznymi projektami inwestycyjnymi w Polsce i za granicą, po zarządzanie wszystkimi markami odzieżowymi. Jako doświadczony praktyk pozostaje również aktywny na polu negocjacji warunków najmu powierzchni handlowych, uczestnicząc w rozmowach z największymi firmami deweloperskimi na rynku. W 2013 uznany przez prestiżowy magazyn Harvard Business Review za najskuteczniejszego CEO w Polsce.

Marek Piechocki urodził się w 1961. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej.

Marek Piechocki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Marek Piechocki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

PRZEMYSŁAW LUTKIEWICZ

WICEPREZES ZARZĄDU

Od 2008 zatrudniony w LPP jako Dyrektor ds. Controllingu. W ramach Działu Finansowego stworzył od podstaw Dział Controllingu, nadzorując pracę analityków, audytorów oraz komórki bezpieczeństwa w sieciach sprzedaży. Wdrożył w firmie narzędzia IT dostarczające informacji zarządczych, potrzebnych do kierowania wszystkimi spółkami Grupy Kapitałowej LPP SA. Brał też czynny udział w utrzymywaniu kontaktów z zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi.

Jako Wiceprezes Zarządu, od początku 2015 odpowiada za obszar finansów, controllingu, audytu wewnętrznego, relacji inwestorskich oraz nadzór nad spółkami zagranicznymi.

W trakcie wcześniejszej kariery w latach 2007-2008 współtworzył Centrum SSC First Data w Gdańsku jako Dyrektor ds. Finansów i Controllingu. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w First Data Polska SA., a w latach 1995-2008 zajmował stanowiska od Kierownika Zespołu Planowania i Sprawozdawczości do Dyrektora Departamentu Controllingu w PolCard SA / First Data Polska SA.

Przemysław Lutkiewicz urodził się w 1970, jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych na Politechnice Gdańskiej.

Przemysław Lutkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Przemysław Lutkiewicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

JACEK KUJAWA

WICEPREZES ZARZĄDU

Od 2004 związany z firmą, początkowo pełnił funkcję Dyrektora ds. IT.

Od 2009 jako Wiceprezes Zarządu odpowiada za kwestie logistyczne, informatyczne oraz e-commerce. Ponadto prowadzi nadzór nad obszarem administracyjnym spółki. Do Jego kluczowych zadań należy realizacja strategicznych projektów firmy takich jak m.in. wdrożenie technologii RFID, rozwój segmentu e-commerce, czy rozbudowa powierzchni magazynowych spółki w ramach rozwoju sieci dystrybucji w Europie.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe Jacek Kujawa zdobył m. in. pracując w grupie Wirtualna Polska. Urodził się w 1974, jest absolwentem Wydziału Informatyki na Politechnice Gdańskiej.

Jacek Kujawa nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Jacek Kujawa nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

SŁAWOMIR ŁOBODA

WICEPREZES ZARZĄDU

Jest związany z LPP od 1997. Przez wiele lat odpowiadał za obsługę prawną firmy, którą wykonywał jako wspólnik zarządzający, w ramach kancelarii prawnej Krzyżagórska Łoboda i partnerzy. Dodatkowo, od 2005 odpowiada również za dział najmu i dział inwestycji.

Jako Wiceprezes Zarządu od października 2015, jest odpowiedzialny za rozwój LPP, tj. za pozyskiwanie nowej powierzchni handlowej oraz za budowę salonów, a także za dział prawny.

W okresie współpracy z LPP zrealizował wiele istotnych projektów, w tym stworzenie sieci franczyzowej, wprowadzenie spółki na giełdę, fuzję ze spółką Artman SA, zbycie marki Esotiq oraz rozwój sieci salonów własnych.

Sławomir Łoboda jest Prezesem Rady Fundacji Hospicyjnej, organizacji pożytku publicznego, otaczającej opieką osoby przewlekle chore. Za działalność społeczną został odznaczony przez Prezydenta Komorowskiego brązowym krzyżem zasługi.

Urodził się w 1965, jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Gdańskim. W 1995 złożył egzamin radcy prawnego.

Sławomir Łoboda nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Sławomir Łoboda nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

RADA NADZORCZA

JERZY LUBIANIEC – PREZES RADY NADZORCZEJ

WOJCIECH OLEJNICZAK – ZASTĘPCA PREZESA RADY NADZORCZEJ

PIOTR PIECHOCKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

MAGDALENA SEKUŁA – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

ANTONI TYMIŃSKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

MIŁOSZ WIŚNIEWSKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

WIĘCEJ INFORMACJI

W DZIALE RADA NADZORCZA >