ŚWIADOMIE BUDUJEMY
ODPOWIEDZIALNE
RELACJE Z OTOCZENIEM
0t

plastiku mniej
w naszych opakowaniach
(od 2017 R.)

0t

zebranych ubrań
zyskało dzięki nam
drugie życie (od 2018 R.)