NASZYMI DZIAŁANIAMI
STALE WSPIERAMY POLSKĄ
GOSPODARKĘ
0mld

PLN wpłaciliśmy
do budżetu państwa
w 2021 R.

0mld

PLN to suma inwestycji
dokonanych w roku
obrotowym 2021/22.

LPP S.A.Zrównoważony rozwójWkład LPP w polską gospodarkę – Podatki

WKŁAD LPP W GOSPODARKĘ
- PODATKI

Rozpoznawalność naszych brandów odzieżowych na arenie międzynarodowej rośnie.
Równolegle stale pielęgnujemy polskie korzenie naszej firmy i wspieramy rodzimą gospodarkę, płacąc tutaj podatki.
W ten sposób od lat zasilamy krajowy budżet.

WPŁYW NA KRAJOWĄ GOSPODARKĘ


Dążymy do rozwoju naszego przedsiębiorstwa w sposób odpowiedzialny na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest właśnie troska o krajową gospodarkę i odprowadzanie na jej rzecz podatków.

W LPP to dla nas naturalne, ponieważ firma powstała w Polsce, to tutaj tworzymy projekty kolekcji naszych marek i to tu zapadają strategiczne decyzje dotyczące spółki. W kraju mamy też rozbudowane struktury odpowiedzialne m.in. za dystrybucję i IT.

Poza płaceniem podatków w Polsce LPP, przyczynia się do rozwoju rodzimej gospodarki także jako pracodawca, zatrudniając dziś w Polsce przeszło 15 tys. pracowników (a na świecie łącznie ponad 24 tys. osób). Dbamy też o dobre relacje z otoczeniem, współpracując ze szkołami wyższymi i organizacjami społecznymi. W ten sposób zyskujemy pozytywny wpływ na sferę społeczno-gospodarczą kraju, a w tym na społeczności lokalne.

LPP NAPĘDZA POLSKI EKSPORT


Jedną z kluczowych gałęzi naszej działalności, które pozwalają nam wspierać polską gospodarkę na dużą skalę, jest eksport. LPP konsekwentnie realizuje strategię globalnego rozwoju. Nasze marki w 2021 roku były już dostępne na 39 rynkach – w krajach Europy i Azji oraz na Bliskim Wschodzie.

Wartość naszego eksportu w 2021 roku wyniosła przeszło 8,5 mld złotych. LPP podatki i cła od eksportu również płaci w Polsce, dzięki czemu zasilamy budżet państwa setkami tysięcy złotych.

W ten sposób bezpośrednio przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego naszego kraju, a ponadto zwiększając naszą obecność na zagranicznych rynkach, promujemy polską myśl twórczą na arenie międzynarodowej. Są to działania, z których jesteśmy niesamowicie dumni.

JESTEŚMY JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH PODATNIKÓW W KRAJU I NAJWIĘKSZYM NA POLSKIM WYBRZEŻU

Dzięki naszym sukcesom w Polsce i za granicą w 2021 roku zasililiśmy rodzimy budżet kwotą ponad 1,5 mld złotych z tytułu różnego rodzaju danin, a przede wszystkim z podatków – LPP z tytułu samego CIT-u wpłaciło do państwowej kasy ponad 360 mln złotych.

Jesteśmy ujęci w zestawieniu Ministerstwa Finansów top 30 płatników CITU-u za 2019 rok. Poza obecnością w ścisłej czołówce w skali kraju, jesteśmy i na pierwszej pozycji wśród firm działających na polskim Wybrzeżu. LPP to największa, prywatna firma z siedzibą w Trójmieście, która rozlicza swoje podatki w Polsce.

PODATKI LPP ODPROWADZANE W OSTATNICH LATACH


Suma podatków, które LPP wpłacało do budżetu państwa, rosła rokrocznie do 2019 roku, z powodu wybuchu pandemii i znacznego zmniejszenia wpływów, uległa w 2020 roku zmniejszeniu. W 2021 roku przekroczyła ona 1,5 mld złotych (wyniosła dokładnie 1 589 865 000 złotych – dane przed złożeniem deklaracji podatkowej).

W ubiegłych latach widoczne były także wzrosty we wpłatach wynikających z poszczególnych zobowiązań czy rodzajów odprowadzanych podatków. LPP w 2017 roku zapłaciło 41,7 mln złotych CIT-u, a dla porównania w 2021 roku – już przeszło 360 mln złotych. Z tytułu cła natomiast w 2017 roku wpłaciliśmy do budżetu państwa prawie 158 mln złotych, a cztery lata później ponad 202 mln złotych. Ten wzrost wynika z docierania z naszymi produktami na coraz liczniejsze rynki zagraniczne. Z upływem lat LPP podatki w coraz większym zakresie płaciło także w związku z nieruchomościami – w 2017 roku ta kwota wyniosła około 3,6 mln złotych, a w 2021 roku już ponad 6 mln złotych.

Firma LPP prowadzi transparentną politykę podatkową. Rzetelnie wypełniamy swoje zobowiązania wobec państwa i co roku wydajemy oficjalny raport, który przedstawia dokładne informacje na temat odprowadzanych do krajowego budżetu sum wynikających z naszej działalności zarówno na rynku krajowym, jak i na arenie międzynarodowej.

OD 2016 ROKU WPŁACILIŚMY DO BUDŻETU PAŃSTWA ŁĄCZNIE 5,9 MLD PLN

20162017201801.2019/
01.2020
02.2020/
01.2021
02.2021/
01.2022
Podatek VAT488 056529 929613 318604 754457 190761 231
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT5 69241 703149 611107 89340 458360 180
Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanychb.d.*b.d.*10 59826 13850 94531 528
Podatek od sprzedazy detalicznej PSDb.d.*b.d.*b.d.*b.d.*b.d.*38 024
Cło143 259157 869131 232239 961115 953202 426
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT14 25618 99420 27524 45919 65631 831
PFRON3455906969458805 022
ZUS łącznie45 20960 37370 57088 92564 267153 603
Podatek od nieruchomości3 2253 6073 7914 5784 9196 018
Podatek od środków transportowych333422
Razem [tys. zł.]700 045813 0681 000 0941 097 657754 2701 589 865

Dane za 2021 są prognozowane. Ostateczne wartości zostaną podane w lipcu 2022 po złożeniu deklaracji podatkowej.
Dane za 2018, 2019 i 2020 zostały skorygowane do kwot z deklaracji podatkowej.
b.d.* – Podatek CFC został wprowadzony od 2018 roku.
Podatek PSD został wprowadzony od 2021 roku.

WKŁAD W GOSPODARKĘ:
LPP VS. INNE FIRMY W POLSCE

W LPP doskonale rozumiemy, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na polskich przedsiębiorcach w kwestii zasilania rodzimej gospodarki m.in. poprzez wpływy płynące od nas do budżetu państwa. Chcemy realnie ją wspierać, co też robimy dzięki rosnącemu znaczeniu naszej spółki również na zagranicznych rynkach.

LPP znalazło się w zestawieniu 30 największych płatników podatku CIT w Polsce za 2019 rok. Firmy, które wyprzedzają nas w tym rankingu, to przede wszystkim banki i przedsiębiorstwa, które działają w szeroko pojętej branży finansowej. Wśród przedstawicieli sektora handlowego znajdujemy się w ścisłej czołówce firm, które odprowadzają swoje podatki w Polsce.

Wierność wieloletniej tradycji jest dla nas bardzo ważna. Dlatego też rozwijając swoją działalność, pamiętamy jednocześnie o tym, aby podatki spółki LPP rozliczać w kraju, w którym skoncentrowana jest nasza działalność, czyli w Polsce. Świadomość, że należymy do grona największych płatników CIT w kraju, sprawia że jesteśmy jeszcze bardziej dumni z naszych działań.

Poprzednie lata podatkowe - dane szczegółowe

LPP SA - Odpowiedzialność - Pobierz Raport CSR

Pełen raport za 2021/22 rok znajdziesz tutaj:

Pobierz raport