Wkład LPP w polską gospodarkę – Podatki

Rok podatkowy 2018

31.12.2018

Rok podatkowy 2018 to kolejny z rzędu rok, w którym nasze wpływy do budżetu państwa przewyższyły rok poprzedni – tym razem o ponad 100 000 tys. złotych. Jesteśmy dumni z tego, że możemy wspierać naszą krajową gospodarkę na coraz większą skalę.

Rosnący wkład do krajowego budżetu jest możliwy m.in. dzięki wzrastającej rozpoznawalności naszych brandów poza granicami kraju. Model biznesowy, w którym promujemy polski know-how m.in. poprzez sprzedaż zaprojektowanych w Polsce kolekcji również poza Polską, sprawdza się. To między innymi dzięki eksportowi i równoczesnemu płaceniu w kraju podatków, LPP przyczynia się do polskiego wzrostu gospodarczego.

Poniżej prezentujemy dane, które pokazują nasz wkład w 2018 roku do budżetu państwa. W tabeli można przyjrzeć się nie tylko łącznej kwocie, ale i wysokości wpływów wynikających z poszczególnych zobowiązań.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2018 roku

Rok podatkowy2018
Podatek VAT540 869
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT144 909
Cło132 283
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT20 275
ZUS pracownik22 884
ZUS pracodawca32 932
Składki zdrowotne14 754
ZUS łącznie70 570
PFRON696
Podatek od nieruchomości3 791
Podatek od środków transportowych3
Razem [tys. zł.]913 396

Analiza danych

W roku podatkowym 2018 wpłaciliśmy do budżetu państwa łącznie przeszło 913 mln złotych tytułem różnych danin i podatków. LPP samego tylko CIT-u zapłaciło ponad 145 mln złotych. Dzięki tej kwocie znaleźliśmy się w top 30 płatników tego podatku w zestawieniu Ministerstwa Finansów. Ponad 541 mln złotych przeznaczyliśmy natomiast na VAT, a przeszło 132 mln złotych na cło.

Sporą pozycją były również podatki wynikające z zatrudnienia, jak ZUS pracownika i pracodawcy oraz składki zdrowotne – łącznie wyniosły one 71 mln złotych. To o ponad 10 mln złotych więcej niż rok wcześniej, bo w 2017 roku w związku z tymi zobowiązaniami Spółka wpłaciła do budżetu państwa ponad 60 mln złotych.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2018 roku (w tys. zł.)

Wykres - Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2018 roku (w tys. zł.)